De Schelderaad participeert proactief in de beleidsvoorbereiding van de VNSC. De raad komt minstens tweemaal per jaar samen en buigt zich over de thema’s die op de Agenda voor de Toekomst van de VNSC staan. Op die manier kan er al een brede consensus tussen stakeholders en beleidsmakers groeien nog voor de beslissingen worden genomen. De VNSC houdt rekening met de inbreng van de Schelderaad. Eventuele afwijkingen tussen haar beleid en de adviezen van de raad worden gemotiveerd.