In de Schelderaad zetelen regionale en lokale overheden, havens, werkgevers en landbouw- en milieuorganisaties. Het voorzitterschap en het secretariaat van de Schelderaad zijn in handen van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, wat de onafhankelijkheid van het platform waarborgt. De VNSC-secretarissen nemen deel aan de vergaderingen.

 • Provincie Antwerpen
 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Provincie Zeeland
 • Waterschap Scheldestromen
 • Vertegenwoordiger Scheldegemeenten NL
 • Vertegenwoordiger Scheldegemeenten VL
 • Alfaport Antwerpen
 • Havenbedrijf Antwerpen
 • North Sea Port
 • Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging
 • VOKA-VeGHO
 • Vlaamse Havenvereniging
 • Algemeen Boerensyndicaat Oost-Vlaanderen
 • Boerenbond
 • Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
 • Natuurpunt Vlaanderen
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zeeuwse Milieufederatie