In de Schelderaad zetelen regionale en lokale overheden, havens, werkgevers en landbouw- en milieuorganisaties. Het voorzitterschap en het secretariaat van de Schelderaad zijn in handen van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, wat de onafhankelijkheid van het platform waarborgt. De VNSC-secretarissen nemen deel aan de vergaderingen.

De Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen.
Een vertegenwoordiger van de Scheldegemeenten Nederland en een van de vertegenwoordiger Scheldegemeenten Vlaanderen.
Alfaport-Voka Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen en North Sea Port.
Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, OKA-VeGHO en de Vlaamse Havenvereniging.
Het algemeen Boerensyndicaat Oost-Vlaanderen, de Boerenbond en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).
Natuurpunt Vlaanderen, Vogelbescherming Nederland en de Zeeuwse Milieufederatie.