De basis van de bijeenkomsten van de VNSC en de Schelderaad is ‘joint fact finding’: de VNSC en de Schelderaad willen al een consensus bereiken nog vóór het tot besluitvorming komt. De VNSC informeert de stakeholders, maar ook de stakeholders voorzien de VNSC van input. Bovendien wisselen ze onderling informatie uit. Die proactieve betrokkenheid helpt de Schelderaad bij het formuleren van haar adviezen. Sinds haar oprichting in 2014 heeft de Schelderaad drie adviezen uitgebracht:

Vlaamse Baaien heeft relevantie voor het hele Schelde-estuarium. Daarom adviseerde de Schelderaad een duidelijkere grensoverschrijdende governance voor het project. Vlaamse Baaien wordt daarom nu ook een agendapunt binnen de VNSC. Zo kunnen het Nederlandse Deltaprogramma en Vlaamse Baaien elkaar versterken.
Download hier het advies van de Schelderaad
Download hier het antwoord van minister Schultz van Haegen.

De Schelderaad stemde in met het verzoek van de Vlaamse en Nederlandse regeringen voor meer Europese fondsen voor de nieuwe sluis in Terneuzen. Die middelen zijn er intussen ook gekomen: Europa ondersteunt het project intussen met 48 miljoen euro.

In het kader van EMOVE werd het informele overlegorgaan 'Buitenboordmotor Schelderaad' in het leven geroepen. De Schelderaad adviseerde om de participatieprocessen vanuit de gekende organen te blijven stimuleren en geen nieuw platform op te richten.
Download hier het advies van de Schelderaad
Download hier het antwoord van minister Schultz van Haegen.