Wetenschappelijke publicaties

Op zoek naar een specifiek rapport of naar de resultaten van een onderzoek? De VNSC stelt publicaties en rapporten ter beschikking. Gebruik de zoekfunctie of wandel door het brede aanbod.  

Titel
Uitspraak voorlopige voorziening Raad van State
"Het Verdronken Land van Saeftinge" : schor onder druk?
"Over de drempel"
(concept) Beleidsplan Grensoverschrijdend Krekengebied
10 Jaar monitoring op het Groot Buitenschoor
14 januari 2003 ; 2e druk 88 pag. incl. bijlagen
2013/05/derde verruiming schelde voortgangsrapport data 2010-2011 v3 0
82 pag. nederlandstalig + 82 pag. franstalig
 • Voorstel Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium van Provinciale Staten d.d. 7 oktober 2005(a),
 • natuurprogramma Westerschelde, onderbouwing natuuropgave 600ha. estuariene natuur(b),
 • kaderstellende notitie betreffende de Zeeuwse overlegstructuur rond het Schelde-estuarium(c),
 • (concept) convenant Provincie en Rijk betreffende de regierol van de Provincie Zeeland voor de uitvoering van de natuuropgave(d) incl. flakerend beleid Landbouw.
 • A-26 - Actualisatierapport Finel 2D Schelde-estuarium_v2.0
  A-27 - Actualisatierapport Delft3D Schelde - estuarium_v2.0
  A-28 - Harde lagen Westerschelde_v2.0
  A-29 - Harde lagen Beneden-Zeeschelde_v2.0
  A-30 - Overzicht data, beschikbaarheid Open Earth, ftp_v2.0
  A-31 - baggeren en storten_v2.0
  a. Milieu-effectrapport Boorspecie Westerscheldetunnel : Hoofdrapport Met lit. opg.b. SamenvattingMiddelburg : 1998. 163 pag. : ill.
  Aanbodaspecten van recreatie in (Zuid) Zeeland
  Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde
  Aanpak en fasering onderzoek ter ondersteuning uitvoering Langetermijnvisie Schelde-estuarium.Onderzoeksrapport LTVnovember 200150 pag. incl. bijlagen i.o.v. Technische Scheldecommissie
  Aanpak onderzoek ter ondersteuning uitvoering Langetermijnvisie Schelde-estuarium.Onderzoeksrapport LTVjuni 2001i.o.v. Technische Scheldecommissie
  Aantalsfluctuaties van enige niet commerciƫle vissoorten in het Schelde estuarium en de Voordelta
  Aantalsontwikkelingen van watervogels in de WesterscheldeMogelijke effecten van de vaargeulverruiming in 1997 - 200029 mei 200194 pag.werkdocument RIKZ OS/2001-825xBureau Waardenburg rapport nr. 01-045in opdracht van RIKZ, Middelburg
  Aanvullende richtlijn Vlaanderen
  Achtergronddocument Baggeren en Storten
  Achtergronddocument Goederenprognose
  Achtergronddocument Morfologische Ontwikkeling
  Achtergronddocument Systeembeschrijving Schelde-es
  Activiteitenplan 2001 / Schelde InformatieCentrum (SIC) Middelburg : SIC,2001. 12 p.
  Actoranalyse VlaanderenHilversum, januari 199945 pag.DR/849141.2Uitgevoerd door Intomartin opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zeeland te middelburg
  Actoranalyse Westerschelde Hilversum, november 199758 pag. DR/73673.2uitgevoerd door Intomart bvin opdracht van Rijkswaterstaat directie Zeeland te Middelburg
  Actorenanalyse voor tweede evaluatierapport van het MOVE project.
  Actualisatie externe veiligheid
  Actualisatie externe veiligheid
  Actualisatie Maatschappelijke kosten-batenanalyse
  Actualisatie nautisch onderzoek
  Actualisatie Strategisch milieueffect
  Actualisatie van het Sigmaplan
  Actualisatie Zandbalans
  Advies Adviesraad MKBA bij het project Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
  Advies Commissie Westerschelde: over natuurcompensatie maatregelen in het kader van de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde
  Advies flexibel storten
  Advies verdieping van de Westerschelde in volkenrechtelijk perspectief.29 pag. 3 augustus 2001
  Advies verkenning definitie flexibel storten
  Adviesrapport van de Commissie Natuurherstel Westerschelde: 'Wennen aan de Westerschelde'
  Aktieplan voor verbetering van de waterkwaliteit van de Schelde
  Algemeen Waterkwaliteitsplan (2) Boven-Schelde 66 pag. ill.
  Algemene milieu impaktstudie Sigmaplan (AMIS)
  Alternatieve stortstrategie Walsoorden, drie rapporten (Engelstalig)
  Amplification and deformation of tidal wave in the UpperScheldt Estuary
  Analyse van stroom- en sedimentmetingen ter hoogte van de drempel van Zandvliet (Schelde) / Fettweis, M. & Sas, M. & Peeters, P. In: Water. - Jrg. 13, Nr. 76 (1994) ; p. 88-99