Geactualiseerd Sigmaplan voor veiligheid en natuurlijkheid in het bekken van de Zeeschelde

De synthesenota die de aanpak en de resultaten van deze studies samenvat en duidelijk maakt hoe al het studiewerk heeft bijgedragen tot de totstandkoming van het geactualiseerde Sigmaplan.
Documentnunmmer: SL-218
Subtitel: Synthesenota
Uitgeverij: Uitgever: ir. Leo Meyvis
In opdracht van: in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde
Specificaties: 173 pag. + ill.