• Voorstel Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium van Provinciale Staten d.d. 7 oktober 2005(a),
  • natuurprogramma Westerschelde, onderbouwing natuuropgave 600ha. estuariene natuur(b),
  • kaderstellende notitie betreffende de Zeeuwse overlegstructuur rond het Schelde-estuarium(c),
  • (concept) convenant Provincie en Rijk betreffende de regierol van de Provincie Zeeland voor de uitvoering van de natuuropgave(d) incl. flakerend beleid Landbouw.
  • Zie titel.
    Documentnunmmer: SL-195 idem als pdf op de website
    Auteur: o.a. Provincie Zeeland, (provinciale Staten), min. LNV, ProSes2010,
    Fysieke vindplaats: idem pdf.