Actualisatie van het Sigmaplan

Deze nota gaat dieper in op de actualisatie van het Sigmaplan volgens de aanzet gegeven in de Langetermijnvisie Schelde-estuarium, de resolutie van het Vlaams Parlement en de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2000 - 2004. Ze werd opgemaakt door een multidisciplinair team, samengesteld uit afgevaardigden van de volgende instanties: AWZ - afdeling Zeeshcelde, AWZ - afdeling Beleid, Havens, Waterwegen en Zeewezen, AWZ - afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek, AMINAL - afdeling Natuur, Instituut voor Natuurbehoud en Universitaire Instelling Antwerpen - Departement Biologie.
Documentnunmmer: SL-165
Subtitel: Als bijlage I aan de nota aan de Vlaamse regering
Te leen: ja
Auteur: Team samengesteld uit afgevaardigden van diverse afdelingen AWZ, Aminal en Instituut voor Natuurbehoud en Universitaire Instellling Antwerpen
Specificaties: 82 pag. incl. ill. en kaarten