Historische analyse Zeeschelde

Er is onderzoek gedaan naar de historische ontwikkeling van het intergetijdengebied van de Zeeschelde. Dit rapport schetst onder andere de evolutie van de intergetijdengebieden vanaf 1850 langs de volledige Zeeschelde, Rupel en de getijgebonden delen van de Durme.

Ook biedt het een inschatting van de slik- en schortoestand tijdens de laatste tientallen jaren. Het brengt bijvoorbeeld de menselijke ingrepen en natuurlijke veranderingen in het landgebruik en de riviermorfologie in kaart.