10 Jaar monitoring op het Groot Buitenschoor

In dit rapport worden de gegevens van 10 jaar monitoring op het Groot Buitenschoor geanalyseerd. Bodemdieren (macrobenthos) werden geanaliseerd met als doel zowel de ruimtelijke als de temporele patronen in biomassa en densiteit te beschrijven. Ook de relaties tussen beide factoren en een aantal abiotische parameters (sedimentsamenstelling, hoogteligging) werden onderzocht. Microverontreinigingen in het sediment werden voor een aantal jaren geanalyseerd. De evolutie van de schorvegetatie werd nagegaan door twee vegetatiekarteringen te vergelijken, seizoenale en meerjarige trends in het aantalsverloop van watervogels werden onderzocht en gerelateerd aan het voorkomen van benthos. Tot slot werd ook getracht om de impact van de constructie en exploitatie van de Noordzee containerterminal te evalueren.
Documentnunmmer: SL-116
Te leen: ja
Auteur: Instituut voor Natuurbehoud; Ingrid Verbessem, Tom Ysebaewrt, Erika Van den Bergh, Nico De Regge, Jan Soors, Eckhart Kuijken
ISBN-/rapportnummer: Depotnummer: D/220/3241/403
ISBN: 90-403-0168-9
Specificaties: 193 pag. + ill.