82 pag. nederlandstalig + 82 pag. franstalig

O.A. kwaliteit van de Schelde 1999 en opvolging van het Schelde Actieprogramma

Documentnunmmer: SL-86
Auteur: Internationale Commissie voor de bescherming van de Schelde (ICBS) Jaarverslag 2000