Ontwerp-Tracébesluit Nederland

Dit Ontwerp-Tracébesluit beschrijft alle werkzaamheden die voor de verruiming van de vaargeul in de Westerschelde nodig zijn. Het gaat hierbij om 12 ondiepe plekken die blijvend verdiept moeten worden om schepen met een diepgang tot 13,10 meter onafhankelijk van het getij van en naar de haven van Antwerpen te kunnen laten varen.

Het betreft het in Nederland gelegen traject dat zich uitstrekt over 66 kilometer, beginnende bij de Belgisch / Nederlandse grens en eindigend ter hoogte van Vlissingen.

Documenten