"Het Verdronken Land van Saeftinge" : schor onder druk?

Dit rapport is een uitwerking van een onderzoeksvoorstel uit het Beleidsplan Westerschelde, met als doel: Onderzoek naar de verlanding van het Land van Saeftinge en de gevolgen daarvan voor de aanwezige natuurfuncties en naar de mogelijkheden beheermaatregelen te treffen.
Te leen: nee
Auteur: Houtekamer, N.L. RIKZ
Uitgeverij: OOSTWEST
In opdracht van: Rijkswaterstaat Directie Zeeland
ISBN-/rapportnummer: Nota AX 94.018 ; Rapport RIKZ-94.033; WWS338
Thema: Schorren Verlanding Natuur Saeftinge Westerschelde
Specificaties: 47 pag., met bijlagen.