Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium

Met dit evaluatierapport wordt invulling gegeven aan deze verdragsbepaling. Het spruit uit een evaluatieoefening van een Vlaams-Nederlandse ambtelijke werkgroep onder de VNSC-koepel.

Dit rapport werd in het najaar van 2013 voorgelegd aan het Ambtelijk College en daarna aan het Politiek College van de VNSC. De bewindslieden stellen het rapport ter beschikking van de Parlementen van Vlaanderen en Nederland.

Documenten