Determinatieonderzoek Plaatrandstortingen

In aanvulling op het eerdere Determinatieonderzoek Plaatrandstortingen, dat de situatie 5 jaar na de aanvang van de verruiming weergeeft, is gekeken naar de ontwikkeling op korte termijn. Hiermee wordt een beter inzicht verkregen in de effecten van de plaatrandstortingen gedurende de aanlegperiode. Het onderzoek geeft resultaten op tussentijdse momenten: na 6 maanden, na 1 jaar en na 2 jaar, gerekend vanaf de aanvang van de verruiming.

Documenten