Verruiming van de vaarweg van de Schelde, een maatschappelijke kosten-batenanalyse

Dit rapport van het Centraal Planbureau en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek beschrijft de welvaartseffecten van de 'Verruiming van de vaarweg naar Antwerpen' in vergelijking met de situatie zonder verruiming. De studie beschrijft de kosten en baten voor Europa, Vlaanderen en Nederland bij verruiming tot 12,5, 12,8, resp. 13,1 meter getij-ongebonden diepgang.

Het rapport gaat in op vragen als: Hoe ontwikkelt de internationale containersector zich in de toekomst? Hoe zet de schaalvergroting van de containerschepen zich door? Welke zijn de welvaarteffecten voor Vlaanderen en Nederland? Hoe wordt de externe veiligheid langs de Westerschelde beïnvloed? Welke zijn de effecten op natuur en milieu?

Documenten