Verkenning vraagstukken zoetwater in het Schelde estuarium

De behoefte van de projectgroep is om beter zicht te krijgen in huidige en mogelijk
toekomstig relevante zoetwatervraagstukken op het regionale niveau (Schelde estuarium en
de daarin gelegen deelgebieden), die in een volgende fase op het bestuurlijk niveau en
binnen het mandaat van de VNSC opgepakt zouden kunnen worden.

Auteur: Bart Pannemans
Uitgeverij: International Marine & Dredging Consultants
In opdracht van: VNSC

Documenten