Scheldetopics mei 2017

Sedimentbeheer op het terrein: storten op de Schelde

VNSC maakt extra werk van slim sedimentbeheer

Inzicht in sedimentverplaatsingen is cruciaal om het estuarium te doorgronden én te beheren. Hoeveel zand en slib waar ligt, beïnvloedt de natuurlijke veerkracht van het estuarium, de toegankelijkheid voor schepen en de veiligheid van de... Lees meer

Onderzoekers in de weer met fuiken.

Visindex peilt ecologische toestand Zeeschelde

Elk jaar trekken onderzoekers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) hun waadpakken aan en het Scheldewater in. Hun opdracht: vissen tellen. De resultaten van hun visindex geven ons een beeld van de ecologische toestand van de rivier. ... Lees meer

Stakeholders brainstormen op een workshop Langetermijnperspectief Natuur

Kennis delen voor langetermijnperspectief natuur

Hoe gaat het met de natuur in het Schelde-estuarium? En hoe moet ze zich ontwikkelen? Een eenduidige koers bepalen voor het erkende Natura 2000-gebied vergt heel wat overleg. Daarom brengt de VNSC onder de... Lees meer

De Schelde op een kaart uit 1674

Historische kaartencollectie legt oude sedimentatiepatronen bloot

Al meer dan een jaar is het online platform HisGISKust hét startpunt voor wie historisch kaartmateriaal over de Noordzee, de kustzone of het Schelde-estuarium zoekt. Onlangs groeide de collectie aan tot tweehonderd kaarten en binnenkort wordt... Lees meer

Baggerwerken op de Schelde

Duurzame baggerwerken verzoenen natuur en bevaarbaarheid in Boven-Zeeschelde

Afgelopen jaar lanceerde Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) het duurzaam beheerplan voor de Boven-Zeeschelde. Dat plan moet de bevaarbaarheid van de rivier verbeteren door planmatig te baggeren, en tegelijk het ecologische... Lees meer

Aansluitend op de Schelderaad kunt u deelnemen aan de stakeholderbijeenkomst Onderzoek & Monitoring

Werkgroep Onderzoek & Monitoring organiseert stakeholderbijeenkomst

Op 21 juni 2017 organiseert de werkgroep Onderzoek & Monitoring haar eerste stakeholderbijeenkomst. Het centrale thema: sedimentbeheer. Vanaf dit jaar nodigt de werkgroep Onderzoek & Monitoring haar stakeholders jaarlijks tweemaal uit voor... Lees meer

Scheldetopics pdf openen