Scheldetopics juni 2020

dredger-2431190-1920

Het gedrag van stortingen in diepe delen van de hoofdgeul beter doorgrond

In de topics van mei 2017 kon je al lezen hoe de werkgroep Onderzoek & Monitoring werkt aan nog slimmer sedimentbeheer . Intussen zijn verschillende onderzoeken naar de huidige stortstrategie uitgevoerd, en met het oog op huidige ontwikkelingen ook... Lees meer

breeding-birds-246531-1920

Stand van zaken Natuurpakket Westerschelde (NPW)

De natuur in het Schelde-estuarium staat onder druk. In het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium zijn voor het beoogde natuurherstel maatregelenpakketten opgenomen: aan Vlaamse zijde is dat o.a. het Sigmaplan, waarmee gelijktijdig de... Lees meer

Scheldetopics pdf openen