Scheldetopics januari 2017

De Metronoom is een grote bak van 20 bij 3 meter die langzaam heen en weer kantelt.

‘Reuzemetronoom’ levert nieuwe inzichten over ontstaan estuaria

Een metronoom voor aardwetenschappers. Professor Maarten Kleinhans van de Universiteit Utrecht heeft er een ontwikkeld. Met het unieke onderzoeksinstrument wil hij het ontstaan van estuaria simuleren. Als hij de typische grillige vormen kan nabootsen,... Lees meer

Studenten worden nauw betrokken bij onderzoek op het terrein.

Leerstoel Building with Nature: de natuur als bondgenoot

Delta’s zijn bijzonder gevoelige gebieden: de natuurlijke troeven staan er onder druk en ze vallen gemakkelijk ten prooi aan overstromingen. Uitdagingen die we moeten tackelen, niet het minst omdat 40 procent van de wereldbevolking in... Lees meer

In dichtbevolkte gebieden zoals Vlaanderen is de beschikbare ruimte voor water beperkt.

Waterbalansmodel legt waterbeschikbaarheid Scheldestroomgebied bloot

“Extreme droogte bedreigt landbouw”, kopten kranten aan het eind van de zomer van 2015. Nog geen jaar later, in juni 2016, liet extreme regenval hele waterlopen buiten hun oevers treden. Wetenschappers bevestigen dat die contrasten meer en... Lees meer

Het gloednieuwe Kustlabgebouw, klaar om gebruikt te worden.

Huwelijk tussen zilte aquacultuur en waardevolle natuur in Kustlaboratorium

Prachtige natuur, historische polders en uitgestrekte landbouwvelden domineren het Zeeuwse kustlandschap. Maar als de zeespiegel stijgt, moeten we oplossingen klaar hebben om het waardevolle natuurschoon te blijven combineren met economische... Lees meer

Deelnemers van de sessie Hydrobiografie bladeren door het indrukwekkende kaartmateriaal.

Eerste resultaten onderzoeksprogramma voorgesteld op Scheldesymposium

Komt er te veel slib het Schelde-estuarium binnen? Hoe ontwikkelt het meergeulenstelsel van de Schelde zich? Waarom laten sommige vogels voedselrijke plaatsen links liggen? Die vragen onderzoeken wetenschappers in het kader van de Agenda voor de... Lees meer

Scheldetopics pdf openen