Scheldetopics december 2021

Het Nauw van Bath en de Schaar van de Noord met drijvende markering

Proefbaggerproject Schaar van de Noord

De Schaar van de Noord is een nevengeul in de Westerschelde en ligt bij het druk bevaren Nauw van Bath. Binnenvaartschepen en recreatievaart maken gebruik van deze nevengeul, waardoor de druk op de hoofdgeul vermindert. Per jaar varen zo'n 12.000... Lees meer

Kanaal Gent-Terneuzen (KGT)

Droogte in het kanaal Gent-Terneuzen

Het Kanaal Gent-Terneuzen (KGT) is een belangrijke verbinding tussen de havens van Gent en de Noordzee. Door de droge zomers in 2018, 2019 en 2020 zakte het waterpeil meermaals tot onder het alarmniveau, en loopt de zoutconcentratie op doordat de... Lees meer

Onderzoeker pipingproef

Innovatieve pipingproef in de Hedwigepolder

Waterschap Hollandse Delta heeft in samenwerking met Fugro, Deltares en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) een innovatieve praktijkproef uitgevoerd om de sterkte van dijken op getijdenzand in relatie tot piping te onderzoeken. Die proef vond... Lees meer