Scheldetopics augustus 2019

16804959970-e67123e336-o

De kennis over de (on)dieptes van de Westerschelde boven water

Wat gebeurt er met de karakteristieken van de verschillende geulen en intergetijdengebieden (de morfologie) in de Westerschelde? Wat is de doorgaande ontwikkeling en hoe veranderen we die door menselijke ingrepen, zoals baggeren en storten? Om deze... Lees meer

De Paulinaschor, aan de Westerschelde

Verfijning van het subtidale ecotopenstelsel in de Zeeschelde

Voor een goed beheer van gebieden zoals de Westerschelde en de Zeeschelde is het noodzakelijk om het belang en de geschiktheid van het estuarium voor bodemdieren, vissen en vogels in kaart te brengen. Eén van de manieren om ontwikkelingen in... Lees meer

Scheldetopics pdf openen