Instellingsbesluit Schelderaad

Een goede uitvoering van het Verdrag Beleid en Beheer impliceert structureel een participatieomgeving die wordt geactiveerd. Stakeholders willen graag worden betrokken. Daarom Wordt de Schelderaad opgericht, een onafhankelijk forum met externe belanghebbenden.

Auteur: PC van de VNSC

Documenten