Systeemanalyse toegankelijkheid Schelde-estuarium (LTP-T)

Deze systeemanalyse geeft een beschrijving van de toegankelijkheid in het Schelde-estuarium en de Scheldehavens. De analyse is het resultaat van joint fact finding: een gezamenlijk feitenonderzoek door de Vlaamse-Nederlandse Scheldecommissie en een groot aantal stakeholders die op verschillende manieren betrokken zijn bij de toegankelijkheid in het Schelde-estuarium. 

Documenten