Systeemanalyse natuur Schelde-estuarium

Uitgeverij: VNSC
Specificaties:

Deze systeemanalyse geeft een beschrijving van hoe de natuur in het Schelde-estuarium ervoor staat en welke trends zich voordoen. De analyse is het resultaat van joint fact finding: een gezamenlijk feitenonderzoek door de Vlaamse-Nederlandse Scheldecommissie, wetenschappers en een groot aantal stakeholders die zich op verschillende manieren betrokken voelen bij de natuur rond het estuarium. 

Documenten