Kennisvragen Scheldemonding en nabije kusten

Samenvatting

Nederland en Vlaanderen willen meer samen optrekken bij het bepalen van een strategie
voor kustveiligheid, in het bijzonder voor de lange termijn met eventueel veel hogere
zeespiegel. Hierbij zal de interactie met de Westerscheide en de monding belangrijk zijn. De
huidige strategieën van beide landen zijn kort beschreven en de overeenkomsten en
verschillen zijn op een rij gezet. Het belangrijkste hoofdstuk in dit rapport geeft de
kennisvragen die er liggen.

Subtitel: Beleid, beheer, kennis kustveiligheid Vlaanderen en Nederland
Auteur: Marcel Taal, Annelies Bolle, Bart Verheyen, Maaike Maarse, Aline Pieterse
Uitgeverij: Deltares
In opdracht van: VNSC
Thema: Westerscheide, kustveiligheid, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen, suppleties,

Documenten