Natuurtoets grensoverschrijdende proefstortingen

Dit rapport geeft de passende beoordeling die ten grondslag moet liggen aan een eventuele aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming en de natuurtoets die de effecten op beschermde soorten inzichtelijk maakt en toetst aan de Wet natuurbescherming, onderdeel soortbescherming.

Subtitel: In het kader van de Wet Natuurbescherming
Auteur: Arcadis
Uitgeverij: Arcadis

Documenten