Toepassingen primaire productie model Schelde

De Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) ontwikkelt binnen ‘Onderzoek en Monitoring’ (O&M) kennis t.b.v. beleid op en beheer van het Schelde-estuarium. Het luik Natuurlijkheid levert kennis over het functioneren van het natuurlijke systeem en de gevolgen van ingrepen in het systeem hierop. In 2013 zijn onderzoeken afgesloten die gericht waren op (i) factoren die de productiviteit van het systeem beïnvloeden, (ii) habitatkarakteristieken voor bodemdieren en (iii) vogels waarvoor beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd.

Auteur: Deltares
Uitgeverij: VNSC
In opdracht van: VNSC
Thema: Menselijke ingrepen, natuurlijke veranderingen, productiviteit, waterkwaliteitsmodel, slibbelasting

Documenten