Hydrodynamiek en habitatgeschiktheid

De Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) ontwikkelt binnen het onderdeel ‘Onderzoek en Monitoring’ (O&M) kennis t.b.v. beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Het luik Natuurlijkheid hiervan moet inzicht geven in het functioneren van het natuurlijke systeem en de gevolgen van ingrepen in het systeem erop. In 2013 zijn onderzoeksprojecten afgesloten die gericht waren op (i) factoren die de productiviteit van het systeem beïnvloeden, (ii) habitatkarakteristieken voor bodemdieren en (iii) vogels waarvoor beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd.

Auteur: SvaĊĦek Hydraulics, Deltares
Uitgeverij: VNSC
In opdracht van: VNSC
Thema: bodemdieren, Ecotopenstelsel, Hydrodynamiek

Documenten