Draagkracht voor vogels

De Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) ontwikkelt binnen het onderdeel ‘Onderzoek en Monitoring’ (O&M) kennis t.b.v. beleid op en beheer van het Schelde-estuarium. Het luik Natuurlijkheid hiervan moet inzicht geven in het functioneren van het natuurlijke systeem en de gevolgen van ingrepen in het systeem hierop. In 2013 zijn onderzoeksprojecten afgesloten die gericht waren op (i) factoren die de productiviteit van het systeem beïnvloeden, (ii) habitatkarakteristieken voor bodemdieren en (iii) vogels waarvoor beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd.

Auteur: Deltares, Imares, Sovon
Uitgeverij: VNSC
In opdracht van: VNSC
Thema: Draagkracht, vogels, Westerschelde,

Documenten