Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde Deelrapport 3 – Slibscenario’s

Dit rapport beschrijft de resultaten van de scenarioberekeningen inzake het terugstorten van slibrijke specie. Deze zullen worden gebruikt om uiteindelijk tot de optimale invulling te komen van de toekomstige stortstrategie in de Beneden-Zeeschelde. De beschrijving van het gebruikte numerieke model wordt beschreven in deelrapport 1 [Coen et al., 2016a]. De beschrijving van het gebruikte numerieke model en de scenario’s voor het terugstorten van zandige specie wordt in een apart rapport beschreven [Deelrapport 2 en 4 – Vos et al., 2016a&b].

Auteur: Coen, L.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F.
Uitgeverij: Departement Mobiliteit & Openbare Werken

Documenten