Het Zwin is een beschermd natuurgebied aan de zee. Het ligt ingesloten tussen de duinen en een dijk en staat met een geul in verbinding met de Noordzee. Tweemaal per dag, bij hoogtij, stroomt een grote hoeveelheid zeewater een deel van het gebied binnen. Dat zoute water zorgt voor een unieke biotoop. Het maakt van het Zwin een erg afwisselend natuurgebied met een bijzondere planten- en dierenrijkdom.

Het Zwin is het laatste overblijfsel van de historische toegangsgeul naar het middeleeuwse Brugge. Maar verzanding bedreigt het gebied. Als er niet wordt ingegrepen, groeit de geul dicht en gaat een waardevol leefgebied voor veel plant- en diersoorten verloren. Daarom komt er een uitbreiding en herinrichting met zo’n 120 hectare natuur. Een grotere komberging zal de verzanding tegengaan.

Verder wordt de bestaande Zwinvlakte hersteld. Zo krijgen slikken- en schorrengebieden weer alle kansen.

Er komt ook een bezoekerscentrum in Knokke-Heist en vorig jaar werd alvast het infocentrum in Cadzand afgewerkt. Dankzij de uitbreiding van het Zwin, zullen ze in de toekomst met elkaar verbonden zijn door fiets- en wandelpaden, met uitkijkpunten die een prachtig uitzicht bieden op het getijdengebied en de polders. De vormgeving van de bezoekerscentra en uitkijkpunten is op elkaar afgestemd.

Meer weten over dit project? Neem een kijkje op www.zwininverandering.eu

Het Zwin ligt op de grens van Vlaanderen en Nederland, in de gemeenten Knokke-Heist en Sluis. Het staat met een geul in verbinding met de Noordzee en is 213 hectare groot. Een deel van de Willem-Leopoldpolder wordt opnieuw ingericht als intergetijdengebied. Tien van de 120 hectare nieuw geplande natuur komt in Nederland, als onderdeel van het natuurherstelprogramma Westerschelde. De uitbreiding van het Zwin is opgenomen in het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium.

Na een jarenlange voorbereiding gaat het project begin 2016 van start. Het einde van de werken is gepland voor 2019.

De uitbreiding van het Zwin gebeurt in Vlaanderen door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en het Agentschap voor Natuur en Bos. Aan Nederlandse kant neemt de Provincie Zeeland de voorbereiding en de begeleiding van de uitvoering op zich.