De klimaatverandering zou de zeespiegel tegen 2050 met dertig centimeter doen stijgen. Het project Vlaamse Baaien onderzoekt hoe we dat op een flexibele manier kunnen opvangen. Extra zand aanbrengen op een deel van het strand kan een oplossing zijn. Dat brengt de natuurlijke kustdynamiek in balans en het verhoogt de veiligheid.

Het project Vlaamse Baaien zet in op een kust die veilig, aantrekkelijk, natuurlijk en duurzaam is en die zorgt voor economische ontwikkeling, bijvoorbeeld in de haven van Zeebrugge. Ook het beheer van vaargeulen voor een vlotte zee- en binnenvaart maakt deel uit van het project.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van Vlaamse Baaien.

Het project Vlaamse Baaien onderzoekt het hele Vlaamse kustgebied, met bijzondere aandacht voor de regio ter hoogte van Zeebrugge en de invloed van het Schelde-estuarium op deze zone.

Op het congres Superstormen in november 2013 werd een blauwdruk of schets gepresenteerd van het masterplan Vlaamse baaien. Op 9 mei 2014 legde de Vlaams minister voor Openbare Werken een visietekst voor aan de Vlaamse Regering. Daarin werden de elementen van deze blauwdruk toegelicht. Meteen volgde de opdracht verder onderzoek te voeren en na te gaan op welke manier de aangekondigde maatregelen versneld gerealiseerd kunnen worden.

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid coördineert het project Vlaamse Baaien. De voornaamste partners hierin zijn het departement en het Agentschap maritieme dienstverlening en kust, maar ook partners uit andere beleidsdomeinen zijn betrokken.