In 2005 beslisten Vlaanderen en Nederland in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 om de Hedwige-Prosperpolder te ontpolderen. Zo krijgt de Schelde weer vrij spel in het gebied op de grens tussen Vlaanderen en Nederland. Daardoor ontstaat er 465 hectare nieuwe getijdennatuur: 295 hectare daarvan ligt in Nederland, de overige 170 in Vlaanderen. Het nieuwe natuurgebied verbindt aan Vlaamse kant de schorren op Linkeroever (het Schor Ouden Doel en het Paardenschor) en aan Nederlandse kant het Verdronken Land van Saeftinghe. Dit grensoverschrijdend landschapspark is goed voor zo’n 4700 hectare uitzonderlijke getijdennatuur van internationaal belang. Het wordt het grootste brakwaterschorrengebied van West-Europa.

Het Hedwige-Prosperproject maakt ook deel uit van het Sigmaplan. Meer weten? Neem hier een kijkje.

Het Hedwige-Prosperproject ligt in het Vlaams-Nederlandse grensgebied. Het loopt van het westen van het Oost-Vlaamse Doel tot aan Emmadorp in Zeeland en ligt ten zuiden van het Verdronken Land van Saeftinghe aan de Nederlandse grens.

  • 2015: dijkwerken in Vlaanderen gerealiseerd.
  • 2016: vermoedelijke start terreinwerken in Nederland en verplaatsing radartoren.
  • 2019: vermoedelijke voltooiing inrichtingswerken op Nederlands grondgebied. Beide polders maken dan via een geulenstelsel deel uit van het Schelde-estuarium. Het gebied is dan operationeel.

Vlaanderen financiert het leeuwendeel van het project en voert het ook op Nederlands grondgebied uit. Daarvoor zorgt de Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV, in samenwerking met de Provincie Zeeland.