De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie wil de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland bevorderen voor het beleid en het beheer van het Schelde-estuarium.

Het doel

De VNSC werkt aan een vitaal en duurzaam estuarium. Wat betekent dat concreet?

  • Nederland en Vlaanderen maximaal beveiligen tegen overstromingen, zowel vanuit de zee als vanuit gebieden die stroomopwaarts liggen.
  • De vier Scheldehavens optimaal toegankelijk maken. Het gaat om Antwerpen, Gent, Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) en Zeebrugge.
  • Een gezond, dynamisch en natuurlijk ecosysteem ontwikkelen in het Schelde-estuarium.
  • Samenwerken met alle belanghebbenden.

Om al die doelen te realiseren, ontwikkelt de VNSC plannen, programma’s en projecten. Ze organiseert ook gemeenschappelijk onderzoek en een gezamenlijke monitoring.

 

Werkingsgebied

De VNSC beheert niet het hele stroomgebied van de Schelde. Ze concentreert haar activiteiten op het Schelde-estuarium.

  • Het estuarium is het gedeelte van de stroom waar zoet rivierwater en zout zeewater samenvloeien en waar je een getijdenverschil kan zien. Het bestaat uit de Zeeschelde (van Gent via Antwerpen naar de Nederlandse grens) en de Westerschelde (van de Nederlandse grens tot aan de monding in de Noordzee).
  • De VNSC houdt zich verder bezig met de belangrijkste vaarwegen in de directe omgeving van het Schelde-estuarium: het Kanaal Gent-Terneuzen en het Schelde-Rijnkanaal. Het Kanaal Gent-Terneuzen verbindt Gent via sluizen met de Westerschelde en zo direct met de Noordzee. Het Schelde-Rijnkanaal, dat begint in Antwerpen, maakt deel uit van de Schelde-Rijnverbinding en staat via twee sluizen in verbinding met de Schelde.

werkingsgebied (1)