Naast de VNSC werken er nog twee andere internationale commissies in het Scheldegebied: de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) en de Internationale Scheldecommissie.

Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart

De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart bestaat sinds 1839. Ze is verantwoordelijk voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer in het Scheldegebied. De commissie zorgt onder meer voor scheepvaartbegeleiding, loodsen, vaarwegmarkering en radarinstallaties.

Zie: www.vts-scheldt.net

 

Internationale Scheldecommissie

De Internationale Scheldecommissie kwam er in 1994. Ze houdt zich bezig met de verbetering van de waterkwaliteit en de bescherming van het achterland tegen hoogwater, meer concreet met de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water en de Europese Hoogwaterrichtlijn in het totale stroomgebied van de Schelde. In deze commissie zetelen behalve Nederland en Vlaanderen ook de Belgische federale overheid, Brussel, Wallonië en Frankrijk.

Zie: www.isc-cie.org