In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) werken Vlaanderen en Nederland samen aan een duurzaam en vitaal Schelde-estuarium. Als indrukwekkende economische draaischijf en waardevol natuurgebied tegelijk is het estuarium van onmisbaar belang voor de omgeving.

Uitdagingen van het Schelde-estuarium

Het gebied heeft veel troeven, maar er zijn ook heel wat uitdagingen om aan te pakken:

  • het gebied moet op lange termijn beveiligd zijn tegen overstromingen;
  • de Scheldehavens moeten vlot toegankelijk blijven, zodat ze de concurrentie aankunnen;
  • de veerkracht van de unieke natuur in het estuarium moet verder versterkt worden.

In 2005 sloten Vlaanderen en Nederland het Verdrag inzake samenwerking ten aanzien van het beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Toen dat verdrag in 2008 in werking trad, betekende dat de start van de VNSC. Het verdrag wordt om de vijf jaar geëvalueerd. Met de Agenda voor de Toekomst ontwikkelt de VNSC instrumenten om het beheer en het beleid van de Schelde verder te verbeteren.