Nieuws

Westerschelde: 'bedreigde habitat'

De Westerschelde is een bedreigd ecosysteem. Dat blijkt uit een Europees rapport dat deze week verschenen is. In opdracht van de Europese Commissie werd een lijst met bedreigde leefgebieden opgesteld. Daarop prijkt de Westerschelde, samen met 27...
Lees meer

Sigmaplan: Aanleg ringdijk Hamme gestart

In Hamme zijn de werken van start gegaan aan een nieuw overstromingsgebied en een ringdijk in het kader van het Sigmaplan. Die moeten de omliggende gemeentes beschermen tegen wateroverlast. De gemeenten rond Hamme hebben vaak te kampen met...
Lees meer

Een pompgemaal voor het Zwin

Het Zwin wordt uitgebreid. Om te vermijden dat het zoute zeewater de omliggende polders zou verzilten, investeert de gemeente Knokke-Heist nu in de bouw van een nieuw pompgemaal aan de Zwinnevaart. Het uitgebreide Zwin krijgt een nieuwe,...
Lees meer

Plaquette Betonprijs krijgt ereplaats in Lange Neel

De radartoren op Neeltje Jans moet het scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens in goede banen helpen leiden. Zowel Nederlandse als Vlaamse verkeersleiders zullen de radarbeelden van de nieuwe toren gebruiken. De bouw van de Lange Neel...
Lees meer

Westerschelde geeft archeologische geheimen prijs

De Westerschelde in Terneuzen geeft stukje bij beetje haar archeologische geheimen prijs. Fossiele botten die tijdens het baggeren losraken, zinken naar de diepste putten in de rivier. Daar komen onderzoekers ze ophalen. Elk jaar vissen...
Lees meer

Pompgemaal in Vlassenbroek breidt uit

Op 10 november werd het vernieuwde pompgemaal in Vlassenbroek ingehuldigd. Daarmee krijgt het gebied een extra bescherming tegen watersnood. In Vlassenbroek in Oost-Vlaanderen legt Vlaams waterbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) een...
Lees meer

Flexibel storten in de schijnwerpers

Om de havens langs de Westerschelde bereikbaar te houden, wordt er elk jaar heel wat gebaggerd. Die baggerspecie wordt teruggestort volgens de methode van flexibel storten. De PZC richtte een blik op de strategie en op vijf nieuwe stortlocaties. ...
Lees meer

Zeeland Seaports en Haven Gent op weg naar fusie?

De havenbedrijven van Zeeland Seaports (Terneuzen en Vlissingen) en Gent hebben een intentieverklaring ondertekend om op termijn te fuseren. Dat gebeurde afgelopen maandag op een Vlaams-Nederlandse top. Zeeland Seaports en de Haven van Gent maken...
Lees meer

Bultrug maakt opwachting in Vlissingen

Vorige zaterdag dook een bultrug op in de Kaloothaven in Vlissingen. De walvis bleef zo’n twee uur lang in de haven en verdween daarna weer richting open zee. Iets na zeven op zaterdagochtend werd de bultrug gespot in de Kaloothaven. Daar...
Lees meer

Wilgenmatten in Schelde gaan aanzanding tegen

In de Boven-Zeeschelde moet heel wat gebaggerd worden om de vaargeul bevaarbaar te houden. In de bocht van Uitbergen in Oost-Vlaanderen legt Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) wilgenmatten om de verzanding op natuurlijke...
Lees meer

Wolhandkrab overspoelt Vlaanderen

Met vele tienduizenden banen ze zich een weg door Vlaanderen: wolhandkrabben, een Chinese krabbensoort die zich via de scheepvaart tot in Europa verspreid heeft. Vlaanderen werkt nu aan manieren om de dieren te vernietigen. De krabben zijn...
Lees meer

Strekdammen worden aangelegd op Westerschelde

Op de vooroevers van de Westerschelde, bij Baalhoek en Knuitershoek, worden vijf strekdammen aangelegd. Belangstellenden kunnen de werken van dichtbij volgen tijdens de kijkdagen. Om de natuur in de Westerschelde te beschermen, zette Nederland...
Lees meer

Zwin Natuurpark verwelkomt 55.000ste bezoeker

In juni opende het vernieuwde Zwin Natuurpark zijn deuren. Vier maanden later mocht het park al zijn 55.000ste bezoeker verwelkomen. De eer kwam toe aan het Nederlandse echtpaar Henk en Anne-Marie Pellikaan. Zij werden in de bloemetjes gezet en...
Lees meer

Getijdata geven inzicht in het ritme van de Schelde

Van schippers tot vogels: iedereen en alles in en rond de Schelde leeft op het ritme van het getij. Geen wonder dat de mens al meer dan een eeuw de waterstanden in de rivier opmeet. Sinds dit jaar zijn alle gegevens gedigitaliseerd. De data geven...
Lees meer

Ministers en natuurliefhebbers bezoeken werf Zwin

In maart van dit jaar begon de uitbreiding van het Zwin. Op de Zwinvlakte zelf ging de eerste spade op 22 augustus in de grond. Onder meer de Vlaamse ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts en gedeputeerde Carla Schönknecht van de Provincie...
Lees meer

Nieuwe proeflocaties voor slim storten

Om de vaargeul in de Westerschelde op diepte te houden, wordt er heel wat gebaggerd. Maar waar blijven we met de baggerspecie? Vlaanderen en Nederland ontwikkelden een speciale strategie: flexibel storten. De projectgroep Flexibel Storten...
Lees meer

Zeldzame vogels zijn thuis in polders van Kruibeke

Met een oppervlakte van 600 hectare zijn de Polders van Kruibeke het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen. Het gebied beschermt ons niet alleen tegen overstromingen, maar is ook de ideale habitat voor heel wat vogels, zoals de...
Lees meer

Nieuwe Sluis Terneuzen krijgt groen licht

De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen mag van start gaan. Begin juli verklaarde de Raad van State alle beroepen tegen het Tracébesluit ongegrond. Naar verwachting kan de bouw eind 2017 definitief beginnen. Eind februari 2016 stelde...
Lees meer

Werken op Zwinvlakte officieel van start

Op 22 augustus ging de eerste spade op de Zwinvlakte in de grond. Dat gebeurde in het bijzijn van onder meer Vlaams minister van Natuur en Omgeving Joke Schauvliege, minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en de Nederlandse...
Lees meer

Schepen Westerschelde hoeven niet trager

Er komt geen snelheidsbeperking voor schepen op de Westerschelde. Dat heeft de Nederlandse minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen geantwoord op vragen in de Tweede Kamer. De vragen kwamen er naar aanleiding van een discussie over...
Lees meer

Onderhoudsbaggerwerken in Boven-Zeeschelde gestart

In augustus is Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) gestart met baggerwerken in de Boven-Zeeschelde, tussen de Gentse Ringvaart en de monding van het Zeekanaal in Bornem. De werken moeten de bevaarbaarheid van de rivier...
Lees meer

Zwinstreek verwelkomt nieuwe ambassadeurs

In het kader van Zwin in verandering gingen de nieuwe Zwingidsen en gastheren van de Zwinstreek gisteren op pad met de projectpartners van het Zwin. De gidsen en gastheren mogen zich vanaf nu ambassadeur van het Zwin noemen. Wie de vernieuwde...
Lees meer

Officieel startschot voor Grenspark Groot-Saeftinghe

Op 7 juli werd officieel de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van het nieuwe Grenspark Groot-Saeftinghe. Met 4700 hectare unieke getijdennatuur wordt het grenspark het grootste brakwaterschorrengebied van Europa. Acht Vlaamse en Nederlandse...
Lees meer

Maritiem Park laatste keer open

Het Maritiem Park aan de Scheldekaaien naast het Steen is nog een laatste keer opengegaan voor publiek. Reden was de komst van de Tall Ships Races naar Antwerpen. De maritieme collectie krijgt daarna een plek in het toekomstige Maritiem Museum op...
Lees meer

Europa geeft grenspark Groot-Saeftinghe duwtje in de rug

Met zijn 4700 hectare getijdennatuur wordt het Grenspark Groot-Saeftinghe het grootste brakwaterschorrengebied van West-Europa. Interreg Vlaanderen-Nederland heeft 1,4 miljoen euro uitgetrokken voor de natuur in en rond het unieke gebied. In de...
Lees meer

Aanbesteding Nieuwe Sluis Terneuzen gaat van start

Op 29 februari heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit vastgesteld voor de Nieuwe Sluis van Terneuzen. Met de Nieuwe Sluis verbetert de toegang tot de haven van Gent en kunnen schepen tot 120.000 ton...
Lees meer

Boost voor buitendijkse natuur in de Westerschelde

De natuur in de Westerschelde is uniek. Om ze te beschermen zette Nederland het ambitieuze natuurherstelprogramma Westerschelde op. Het doel: 600 hectare gloednieuwe natuur ontwikkelen. Ook de buitendijkse gebieden worden aangepakt. Deze zomer...
Lees meer

Belgische Koning opent Kieldrechtsluis

Vrijdag 10 juni opende koning Filip en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts de Kieldrechtsluis in Antwerpen. De Kieldrechtsluis – vroeger bekend als de Deurganckdoksluis – is de grootste ter wereld. Vlaanderen...
Lees meer

Onteigening Hedwigepolder mag doorgaan

De Nederlandse overheid mag doorgaan met de onteigening van de Hedwigepolder. Dat heeft de rechtbank in Middelburg bepaald. Dankzij de ontpoldering wordt 295 hectare landbouwgrond weer natuurgebied. Vlaanderen en Nederland spraken in 2005 af dat...
Lees meer

Zwin is spinnensoort rijker

In het Belgische gedeelte van Het Zwin werd een nieuwe spinnensoort ontdekt. Het gaat om de Porhomma Cambridgei, familie van de hangmatspin. De spin werd in België nog nooit eerder gezien. De Porhomma Cambridgei was al in zes andere landen...
Lees meer

Fint zoekt Schelde weer op

Met wat geluk kom je ze deze dagen tegen op de Schelde: paaiende finten die met plonsen en kringen hun aanwezigheid verraden. De vis is bijna een eeuw weggeweest, maar nu is hij opnieuw bezig aan een opmars. De fint, of meivis, is een grotere...
Lees meer

Kwelvoorziening Perkpolder overtreft verwachtingen

In de zomer van 2015 werd een bres gemaakt in de polder van Perkpolder. Het doel: een nieuw buitendijks natuurgebied aanleggen met 75 hectare schorren en slikken. Voor de landbouwers werd er een kwelvoorziening ingericht. De resultaten zijn...
Lees meer

Uitbreiding Zwin van start gegaan

Twee weken geleden gingen de werken voor de uitbreiding van het Zwin van start. Tegen het voorjaar van 2019 moet de uitbreiding van 120 hectare afgerond zijn. De werkzaamheden zullen in acht verschillende fasen verlopen en drie jaar duren. De...
Lees meer

Oude kustkaarten komen tot leven in online archief

Wie onderzoek doet naar de ontwikkelingen van de kustzone is gebaat bij nauwkeurige data en goed historisch materiaal. Met het gloednieuwe online archief HisGISKust is cartografisch materiaal uit de 16de tot en met de 18de eeuw voor iedereen binnen...
Lees meer