Nieuws

Scheldekaaien: heraanleg van start

Na jaren voorbereidende afbraakwerken is het tijd voor de opbouw van de vernieuwde Scheldekaaien in Antwerpen. Op 28 augustus gingen de werken in de zone Sint-Andries en Het Zuid van start. De kaaizone wordt een groene plek waar bewoners en...
Lees meer

Vogelsafari in Grenspark Groot-Saeftinghe

Op zondag 27 augustus verzamelden vogelliefhebbers aan het infopunt van het Grenspark Groot-Saeftinghe. Van daaruit vertrok een geleide wandeling door een waar vogelwalhalla. De aanleg van het grenspark is een opsteker voor de biodiversiteit in...
Lees meer

Onthulling kunstwerk in Polders van Kruibeke

Kruibeke krijgt een artistieke verbinding met zijn Polders dankzij een uniek kunstwerk op de ringdijk. Het werk wordt op 26 augustus ingehuldigd. 'Arcade' is een werk van kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh: een gaanderij van vijf zigzaggende...
Lees meer

Menselijke invloed kritiek voor delta's

Menselijke activiteiten tasten het natuurlijke evenwicht in delta's vaak aan. Nieuw onderzoek toont aan dat de stabiliserende werking van de getijden onder invloed van de mens teniet wordt gedaan. Getijden geven delta's stabiliteit. De...
Lees meer

Exotenalarm langs onze rivieren

Oorspronkelijke oeverplanten krijgen het zwaar te verduren. Exoten zoals de Japanse Duizendknoop nemen aan sneltempo rivieroevers in. En doen het risico op overstromingen stijgen. Vanop Linkeroever is de Antwerpse kathedraal steeds minder goed te...
Lees meer

Containerreus vastgelopen bij Bath

Op de Westerschelde is een 366 meter lang containerschip vast komen te liggen. Dat komt door een technisch defect. De CSCL Jupiter liep vast in het Nauw van Bath, maar liep geen verdere schade op. De havenautoriteiten van Antwerpen wachten nu op...
Lees meer

Twee nieuwe radartorens op komst

De radarketen langs de Westerschelde breidt uit. Hansweert en Ossenisse krijgen elk een nieuwe radartoren. Met de nieuwe radarposten langs de Westerschelde moet de dekking van de Vlaams-Nederlandse Schelderadarketen verbeteren. Met die keten, die...
Lees meer

Energie uit sluizen

Het Antwerpse Havenbedrijf wil onderzoeken of het energie kan opwekken met het water dat door de sluizen vloeit. Daarvoor wil het binnenkort een testturbine op maat bouwen. Het Havenbedrijf start binnenkort met een proefproject om te onderzoeken...
Lees meer

Helikopter meet zoet en zout in Vlaams poldergebied

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) brengt eind juli de verzilting van het grondwater in de polders in kaart. Dat gebeurt met helikoptervluchten. In het kust- en poldergebied is het grondwater van nature verzilt. Maar vandaag is het onduidelijk...
Lees meer

Ree maakt opmars in Zwin

Afgelopen week kon een cameraval in het Zwin een reebok vastleggen. Het is niet de eerste keer dat er een ree gespot wordt in het natuurgebied. Na de Tweede Wereldoorlog waren reeën een zeldzaam zicht in Vlaanderen. Pas na de invoering van...
Lees meer

Nieuwe radartoren biedt adembenemend uitzicht op Schelde

In het Vlaamse Beveren kan je het landschap bewonderen vanop een gloednieuwe radartoren. Die kwam er in het kader van het Hedwige-Prosperproject. In Hedwige-Prosperpolder krijgt het Scheldewater binnenkort weer vrij spel. Met het project, dat...
Lees meer

Eco-engineering in de Scheldedelta

Hoe vinden we oplossingen tegen de effecten van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling? Het Living Lab Eco-Engineering Scheldedelta, een initiatief van Delta Academy, gaat op zoek naar antwoorden. Begin juni gaf de Delta Academy,...
Lees meer

Nieuw model gidst schepen beter door Schelde

Schepen met een diepgang van 13,10 meter of meer moeten wachten op hoge waterstanden om de Schelde op te varen. Om te berekenen wanneer ze veilig doorgelaten kunnen worden, ontwikkelt de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit in opdracht van de...
Lees meer

Kiekendief-challenge geslaagd!

In het Grenspark Groot-Saeftinghe planten elf landbouwers grasklaver, luzerne, spelt en sint-jansrogge. Die gewassen vormen een ideale biotoop voor de prooien van de bruine kiekendief. De landbouwers mogen de pluim voor de eerste geslaagde...
Lees meer

Strekdammen in Westerschelde lokken bodemdiertjes

Sinds begin deze maand temperen vijf nieuwe strekdammen in Baalhoek en Knuitershoek de stroomsnelheden van de Westerschelde. Zo ontstaan nieuwe slikken die de thuishaven worden van bodemdieren en watervogels. Met het project komt er 57 hectare...
Lees meer

Belangrijke vogelsoorten bedreigd in Nederland

Twintig wereldwijd bedreigde vogelsoorten zijn (ook) thuis in Nederland. Onder hen de grutto en de scholekster: twee vogels voor wie Nederland van levensbelang is. Twaalf overwinterende vogels en acht broedvogels die voorkomen in Nederland zijn...
Lees meer

Zeshoekig uitkijkpunt aan Antwerpse Schelde

Aan de Antwerpse droogdokken ontstaat de komende jaren een unieke groene plek met een zeshoekig uitkijkpunt, de Belvédère. Dat gebeurt in het kader van de vernieuwing van de Scheldekaaien. De kaaimuren ter hoogte van de Antwerpse...
Lees meer

Leren van de Middellandse Zee

De klimaatverandering beïnvloedt het voorkomen van typische planten aan de Middellandse Zee. Typische schorrenplanten verliezen er terrein. Aan de Adriatische kust verliest slijkgras terrein. Slijkgras is een meerjarige plant en speelt een...
Lees meer

Op bezoek in Grenspark Groot-Saefthinge

Op 13 mei konden natuurliefhebbers terecht in het Grenspark Groot-Saeftinghe. De ideale gelegenheid om kennis te maken met alle troeven van het park. Met Europees geld worden heel wat waardevolle projecten ondersteund. Het Grenspark...
Lees meer

Slimme betoncentrale drijft op de Schelde

Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) zet zoveel mogelijk in op binnenvaart voor de werken aan de kaaimuren in het kader van het Sigmaplan . Sinds afgelopen week is Bonton, een innovatieve drijvende betoncentrale, een vaste...
Lees meer

Drijvend broedvogeleiland op komst bij de Braakman

Chemiebedrijf Dow legt samen met Zeeland Seaports een broedvogeleiland aan in de Schelde. Het kunstmatige eiland moet vooral visdiefjes aantrekken. Het broedvogeleiland is een maatregel ter compensatie van de uitbreiding van de...
Lees meer

Steeds meer zeehonden in Westerschelde

Het aantal zeehonden in de Westerschelde groeit jaar na jaar. Bij de meest recente telling werden er 194 exemplaren gespot. Het was al weer drie jaar geleden dat er nog eens zeehonden geteld werden in de Westerschelde. De Schorrenwerkgroep...
Lees meer

Afbraak oude kaaimuur ter hoogte van Nieuw Zuid op til

Eind april en eind mei worden in de werfzone van Nieuw Zuid, aan de Antwerpse Ledeganckkaai, opnieuw springstoffen gebruikt voor de afbraak van de oude kaaimuur. De afbraakwerken maken deel uit van de vernieuwing van de Scheldekaaien in het kader...
Lees meer

Koninklijk bezoek voor Polders van Kruibeke

Op dinsdag 25 april brengt het Belgisch vorstenpaar een bezoek aan de Polders van Kruibeke. Dat gebeurt in het kader van een bezoek aan de Provincie Oost-Vlaanderen. De Polders van Kruibeke zijn het grootste gecontroleerde overstromingsgebied...
Lees meer

Werkconferentie

Op 1 en 2 juni nodigen HZ Delta Academy en Rijkswaterstaat u uit voor de werkconferentie "Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta".  De samenleving is gebaat bij een veerkrachtig deltagebied waarin effecten van...
Lees meer

Bijzondere zeezoogdieren in Westerschelde

Drukke tijden in de Westerschelde: de afgelopen week werden een gewone dolfijn en een Groenlandse walvis gespot. Beide waarnemingen zijn erg ongebruikelijk. Op 11 april spoelde een gewone dolfijn aan op de Hoge Platen in de Westerschelde. Het...
Lees meer

Bouw Nieuwe Sluis wordt volop voorbereid

Op de terreinen aan het sluizencomplex van Terneuzen heerst er heel wat bedrijvigheid. De voorbereidende werken voor de bouw van de Nieuwe Sluis zijn er in volle gang. Aan de Zeevaartweg worden een aantal gebouwen gesloopt om plaats te maken voor...
Lees meer

Aanleg strekdammen Westerschelde voortgezet

Vorig jaar startte de Provincie Zeeland met de aanleg van strekdammen in de Westerschelde. Na een pauze van enkele maanden wordt het werk begin april hervat. De strekdammen in Baalhoek en Knuitershoek moeten een nieuwe impuls geven aan de natuur...
Lees meer

De zomertaling is terug

Aan het eind van de winter keren ze terug uit Afrika: de zomertalingen. Dit jaar tellen vogelspotters er meer dan de afgelopen jaren. Een comeback voor de bedreigde diersoort? Sinds de jaren 1960 is het aantal broedparen zomertalingen sterk...
Lees meer

Nieuwe Scheldesteiger voor Fort Liefkenshoek

Het Fort Liefkenshoek in Kallo krijgt een nieuwe Scheldesteiger. Die zal dienst doen als nieuwe veerverbinding én als eindhalte voor de waterbus. Vorig jaar werd de veerdienst tussen Doel en Lillo afgeschaft. Met de nieuwe Scheldesteiger...
Lees meer

Forse uitbreiding voor Gentbrugse Meersen

De Gentbrugse Meersen, een van de groenpolen nabij Gent, kreeg er dit weekend bijna 100 hectare bij. In juni gaat het gebied officieel open. In en rond Gent worden vier groenpolen ingericht, grote park- en natuurgebieden met veel...
Lees meer

Nieuwe spuisluis Grevelingen in gebruik genomen

De waterkwaliteit in de Grevelingen laat te wensen over. Rijkswaterstaat vernieuwde daarom de spuisluis. Dankzij de nieuwe sluis komt er bij elke vloed twee miljard liter vers, zuurstofrijk water uit de Oosterschelde in de Grevelingen terecht....
Lees meer

Oorlogsverleden komt aan de oppervlakte in het Zwin

Het Zwin is voor velen de ideale plek om uit te waaien en tot rust te komen. Maar het was er niet altijd ‘pais en vree’. In de Tweede Wereldoorlog trokken de Duitsers er het schietpunt ‘Stützpunkt Flugplatz’ op. Een...
Lees meer

Coninckshofke in Polders van Kruibeke gerenoveerd

De Rupelmondse Kreek in de Polders van Kruibeke trekt al decennialang recreanten aan. Wie meer wil weten over het leven in het waterrijke gebied kan binnenkort terecht in het Coninckshofke. Het oude buitenverblijf is helemaal gerenoveerd. Al in...
Lees meer

Capaciteitsstudie in rechte lijn naar aanbesteding

Varen er steeds meer en steeds grotere schepen de Schelde op? En zo ja: hoe kunnen wij daar het best mee omgaan? De Capaciteitsstudie Schelde moet uitkomst bieden. Na een grondige voorbereiding kan de studie dit jaar worden aanbesteed. Het...
Lees meer

Overstromingsgebieden bewijzen nut bij stormtij

Vanaf 11 tot en met 14 januari werd het Scheldebekken geteisterd door een gevaarlijk stormtij. Dé lakmoesproef voor de overstromingsgebieden van het Vlaamse Sigmaplan, die aangelegd werden om overtollig water op te vangen. Tweemaal per...
Lees meer

Perkpolder verwelkomt steenuil

Vroeger prijkte hij op het biljet van 100 gulden, vandaag op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels: de steenuil. Het karakteristieke leefgebied van de kleine uilensoort neemt af. Een nieuw terrein met ruimte op maat van de steenuil, op een...
Lees meer

Werken Zwin volgens planning

De uitbreiding van het Zwin zit helemaal op schema. De werken zouden in 2019 afgerond moeten zijn. Een goed jaar geleden gingen de uitbreidingswerken in het Zwin van start. Ondertussen verloopt alles nog altijd helemaal volgens de planning. Dat...
Lees meer

Antwerpse haven verleidt toeristen

De haven van Antwerpen is méér dan een economische draaischijf. Het project Havenland wil dagjesmensen warm maken voor een toeristische uitstap tussen de dokken. De Antwerpse haven, de stad Antwerpen en de omliggende gemeenten...
Lees meer

Beschikbaar: gegevens zoet- en zoutwaterverdeling Zeeland

Een gezonde balans tussen zoet en zout water is erg belangrijk. Landbouwers hebben bijvoorbeeld nood aan voldoende zoet water voor hun teelten. In Zeeland kunt u nu alle gegevens over zoet en zout online raadplegen. Zeeland is de eerste Provincie...
Lees meer

Nieuwe website Zuidwestelijke Delta

Op 9 februari organiseerde de Zuidwestelijke Delta een werkconferentie. Daar stelde ze haar nieuwe website voor. De partijen in de Zuidwestelijke Delta slaan de handen in elkaar voor een veilige, economisch aantrekkelijke en gezonde...
Lees meer

Haringvliet: samenscholing onder het ijs

Vissen zoeken in elkaars gezelschap beschutte plaatsen op zodra de temperaturen zakken. Dat verschijnsel heet 'winterclustering'. Ook in de Haringvliet schoolden er duizenden vissen samen onder het ijs. Vissen hanteren twee tactieken om de koude...
Lees meer

10 uitdagingen in Groot-Saeftinghe

Op de grens van Vlaanderen en Nederland is een van de grootste getijdengebieden van West-Europa in de maak: het grenspark Groot-Saeftinghe. Dat ambitieuze project wil zeldzame topnatuur alle kansen geven én een toeristische hotspot worden....
Lees meer