Nieuws

Overstromingsgebieden bewijzen nut bij stormtij

Vanaf 11 tot en met 14 januari werd het Scheldebekken geteisterd door een gevaarlijk stormtij. Dé lakmoesproef voor de overstromingsgebieden van het Vlaamse Sigmaplan, die aangelegd werden om overtollig water op te vangen. Tweemaal per...
Lees meer

Perkpolder verwelkomt steenuil

Vroeger prijkte hij op het biljet van 100 gulden, vandaag op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels: de steenuil. Het karakteristieke leefgebied van de kleine uilensoort neemt af. Een nieuw terrein met ruimte op maat van de steenuil, op een...
Lees meer

Werken Zwin volgens planning

De uitbreiding van het Zwin zit helemaal op schema. De werken zouden in 2019 afgerond moeten zijn. Een goed jaar geleden gingen de uitbreidingswerken in het Zwin van start. Ondertussen verloopt alles nog altijd helemaal volgens de planning. Dat...
Lees meer

Sigmaplan presenteert nieuwe website

De website van het Sigmaplan heeft een make-over gekregen. Vanaf nu vindt u nog meer informatie, in een fris jasje. Alle vertrouwde informatie over het Sigmaplan is terug te vinden, maar u krijgt er nog meer beeldmateriaal, verhalen en video's...
Lees meer

Antwerpse haven verleidt toeristen

De haven van Antwerpen is méér dan een economische draaischijf. Het project Havenland wil dagjesmensen warm maken voor een toeristische uitstap tussen de dokken. De Antwerpse haven, de stad Antwerpen en de omliggende gemeenten...
Lees meer

Nieuwe website Zuidwestelijke Delta

Op 9 februari organiseerde de Zuidwestelijke Delta een werkconferentie. Daar stelde ze haar nieuwe website voor. De partijen in de Zuidwestelijke Delta slaan de handen in elkaar voor een veilige, economisch aantrekkelijke en gezonde...
Lees meer

Nieuwe Sluis Terneuzen: gloednieuw filmpje

In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Maar waarom is die sluis alweer zo belangrijk? Een nieuw filmpje zet alles nog eens op een rijtje. Het projectteam van de Nieuwe Sluis Terneuzen ontwikkelde een filmpje waarin...
Lees meer

Haringvliet: samenscholing onder het ijs

Vissen zoeken in elkaars gezelschap beschutte plaatsen op zodra de temperaturen zakken. Dat verschijnsel heet 'winterclustering'. Ook in de Haringvliet schoolden er duizenden vissen samen onder het ijs. Vissen hanteren twee tactieken om de...
Lees meer

10 uitdagingen in Groot-Saeftinghe

Op de grens van Vlaanderen en Nederland is een van de grootste getijdengebieden van West-Europa in de maak: het grenspark Groot-Saeftinghe. Dat ambitieuze project wil zeldzame topnatuur alle kansen geven én een toeristische hotspot worden....
Lees meer

De Schelde literair

Antwerps stadsdichter Maarten Inghels wandelde in de zomer van 2016 van de bron van de Schelde tot in Antwerpen. De tocht mondde uit in een prozagedicht. Dat wordt dit weekend voorgesteld in het Letterenhuis. De tocht van 248 kilometer langs de...
Lees meer

Geen schade door stormtij

Van 11 tot en met 14 januari zetten waterwegbeheerders, besturen en de civiele bescherming zich schrap voor het aangekondigde stormtij. Zowel aan de kust als aan de Schelde was er geen schade te betreuren. Zoals aangekondigd stegen de...
Lees meer

Westerschelde: 'bedreigde habitat'

De Westerschelde is een bedreigd ecosysteem. Dat blijkt uit een Europees rapport dat deze week verschenen is. In opdracht van de Europese Commissie werd een lijst met bedreigde leefgebieden opgesteld. Daarop prijkt de Westerschelde, samen met...
Lees meer

Schelde in gereedheid voor stormtij

Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV heeft voor donderdag 12 en vrijdag 13 januari de alarmfase 'stormtij' en 'gevaarlijk stormtij' aangekondigd. Volgens de voorspellingen zullen de waterstanden door een combinatie van springtij een...
Lees meer

Record voor Haven Gent

Afgelopen jaar heeft de haven van Gent een recordaantal goederen overgeslagen. Goed voor een record. Met 51 miljoen ton werd in 2016 bijna tien procent meer goederen overgeslagen dan het jaar ervoor. Daarmee breekt de haven van Gent alle eigen...
Lees meer

Sigmaplan: Aanleg ringdijk Hamme gestart

In Hamme zijn de werken van start gegaan aan een nieuw overstromingsgebied en een ringdijk in het kader van het Sigmaplan. Die moeten de omliggende gemeentes beschermen tegen wateroverlast. De gemeenten rond Hamme hebben vaak te kampen met...
Lees meer

Een pompgemaal voor het Zwin

Het Zwin wordt uitgebreid. Om te vermijden dat het zoute zeewater de omliggende polders zou verzilten, investeert de gemeente Knokke-Heist nu in de bouw van een nieuw pompgemaal aan de Zwinnevaart. Het uitgebreide Zwin krijgt een nieuwe,...
Lees meer

Plaquette Betonprijs krijgt ereplaats in Lange Neel

De radartoren op Neeltje Jans moet het scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens in goede banen helpen leiden. Zowel Nederlandse als Vlaamse verkeersleiders zullen de radarbeelden van de nieuwe toren gebruiken. De bouw van de Lange Neel...
Lees meer

Westerschelde geeft archeologische geheimen prijs

De Westerschelde in Terneuzen geeft stukje bij beetje haar archeologische geheimen prijs. Fossiele botten die tijdens het baggeren losraken, zinken naar de diepste putten in de rivier. Daar komen onderzoekers ze ophalen. Elk jaar vissen...
Lees meer

Pompgemaal in Vlassenbroek breidt uit

Op 10 november werd het vernieuwde pompgemaal in Vlassenbroek ingehuldigd. Daarmee krijgt het gebied een extra bescherming tegen watersnood. In Vlassenbroek in Oost-Vlaanderen legt Vlaams waterbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) een...
Lees meer

Flexibel storten in de schijnwerpers

Om de havens langs de Westerschelde bereikbaar te houden, wordt er elk jaar heel wat gebaggerd. Die baggerspecie wordt teruggestort volgens de methode van flexibel storten. De PZC richtte een blik op de strategie en op vijf nieuwe stortlocaties. ...
Lees meer

Zeeland Seaports en Haven Gent op weg naar fusie?

De havenbedrijven van Zeeland Seaports (Terneuzen en Vlissingen) en Gent hebben een intentieverklaring ondertekend om op termijn te fuseren. Dat gebeurde afgelopen maandag op een Vlaams-Nederlandse top. Zeeland Seaports en de Haven van Gent...
Lees meer

Bultrug maakt opwachting in Vlissingen

Vorige zaterdag dook een bultrug op in de Kaloothaven in Vlissingen. De walvis bleef zo’n twee uur lang in de haven en verdween daarna weer richting open zee. Iets na zeven op zaterdagochtend werd de bultrug gespot in de Kaloothaven. Daar...
Lees meer

Wilgenmatten in Schelde gaan aanzanding tegen

In de Boven-Zeeschelde moet heel wat gebaggerd worden om de vaargeul bevaarbaar te houden. In de bocht van Uitbergen in Oost-Vlaanderen legt Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) wilgenmatten om de verzanding op natuurlijke...
Lees meer

Wolhandkrab overspoelt Vlaanderen

Met vele tienduizenden banen ze zich een weg door Vlaanderen: wolhandkrabben, een Chinese krabbensoort die zich via de scheepvaart tot in Europa verspreid heeft. Vlaanderen werkt nu aan manieren om de dieren te vernietigen. De krabben zijn...
Lees meer

Oliespoor op Zeeschelde

Op 17 september merkten alerte wandelaars een oliespoor op ter hoogte van het Oost-Vlaamse Wichelen op de Zeeschelde. De schuldige is intussen gevat. Het oliespoor van 1,5 kilometer lang werd zaterdag opgemerkt ter hoogte van Wichelen en dreef...
Lees meer

Strekdammen worden aangelegd op Westerschelde

Op de vooroevers van de Westerschelde, bij Baalhoek en Knuitershoek, worden vijf strekdammen aangelegd. Belangstellenden kunnen de werken van dichtbij volgen tijdens de kijkdagen. Om de natuur in de Westerschelde te beschermen, zette Nederland...
Lees meer

Zwin Natuurpark verwelkomt 55.000ste bezoeker

In juni opende het vernieuwde Zwin Natuurpark zijn deuren. Vier maanden later mocht het park al zijn 55.000ste bezoeker verwelkomen. De eer kwam toe aan het Nederlandse echtpaar Henk en Anne-Marie Pellikaan. Zij werden in de bloemetjes gezet en...
Lees meer

Nu inschrijven: Scheldesymposium 2016

Op woensdag 23 november organiseert de VNSC haar jaarlijkse Scheldesymposium. Dit jaar staat het eerste onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst centraal. Onderzoekers maken er samen met de leden van de Schelderaad een tussenbalans van...
Lees meer

Getijdata geven inzicht in het ritme van de Schelde

Van schippers tot vogels: iedereen en alles in en rond de Schelde leeft op het ritme van het getij. Geen wonder dat de mens al meer dan een eeuw de waterstanden in de rivier opmeet. Sinds dit jaar zijn alle gegevens gedigitaliseerd. De data geven...
Lees meer

Ministers en natuurliefhebbers bezoeken werf Zwin

In maart van dit jaar begon de uitbreiding van het Zwin. Op de Zwinvlakte zelf ging de eerste spade op 22 augustus in de grond. Onder meer de Vlaamse ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts en gedeputeerde Carla Schönknecht van de...
Lees meer

Nieuwe proeflocaties voor slim storten

Om de vaargeul in de Westerschelde op diepte te houden, wordt er heel wat gebaggerd. Maar waar blijven we met de baggerspecie? Vlaanderen en Nederland ontwikkelden een speciale strategie: flexibel storten. De projectgroep Flexibel Storten...
Lees meer

Zeldzame vogels zijn thuis in polders van Kruibeke

Met een oppervlakte van 600 hectare zijn de Polders van Kruibeke het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen. Het gebied beschermt ons niet alleen tegen overstromingen, maar is ook de ideale habitat voor heel wat vogels, zoals...
Lees meer

Nieuwe Sluis Terneuzen krijgt groen licht

De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen mag van start gaan. Begin juli verklaarde de Raad van State alle beroepen tegen het Tracébesluit ongegrond. Naar verwachting kan de bouw eind 2017 definitief beginnen. Eind februari 2016 stelde...
Lees meer

Werken op Zwinvlakte officieel van start

Op 22 augustus ging de eerste spade op de Zwinvlakte in de grond. Dat gebeurde in het bijzijn van onder meer Vlaams minister van Natuur en Omgeving Joke Schauvliege, minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en de Nederlandse...
Lees meer

Schepen Westerschelde hoeven niet trager

Er komt geen snelheidsbeperking voor schepen op de Westerschelde. Dat heeft de Nederlandse minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen geantwoord op vragen in de Tweede Kamer. De vragen kwamen er naar aanleiding van een discussie over...
Lees meer

Plastic in de Westerschelde

Uit onderzoek blijkt dat de Noordzeekust en de oevers van de Westerschelde vervuild zijn met microscopische plasticdeeltjes. Met gevolgen tot in de voedselketen. Ze zien eruit als zwarte kleine zandkorreltjes, maar eigenlijk is het plastic:...
Lees meer

Onderhoudsbaggerwerken in Boven-Zeeschelde gestart

In augustus is Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) gestart met baggerwerken in de Boven-Zeeschelde, tussen de Gentse Ringvaart en de monding van het Zeekanaal in Bornem. De werken moeten de bevaarbaarheid van de rivier...
Lees meer

Zwinstreek verwelkomt nieuwe ambassadeurs

In het kader van Zwin in verandering gingen de nieuwe Zwingidsen en gastheren van de Zwinstreek gisteren op pad met de projectpartners van het Zwin. De gidsen en gastheren mogen zich vanaf nu ambassadeur van het Zwin noemen. Wie de vernieuwde...
Lees meer

Officieel startschot voor Grenspark Groot-Saeftinghe

Op 7 juli werd officieel de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van het nieuwe Grenspark Groot-Saeftinghe. Met 4700 hectare unieke getijdennatuur wordt het grenspark het grootste brakwaterschorrengebied van Europa. Acht Vlaamse en Nederlandse...
Lees meer

Maritiem Park laatste keer open

Het Maritiem Park aan de Scheldekaaien naast het Steen is nog een laatste keer opengegaan voor publiek. Reden was de komst van de Tall Ships Races naar Antwerpen. De maritieme collectie krijgt daarna een plek in het toekomstige Maritiem Museum op...
Lees meer

Haven Gent haalt recordcijfers

De Haven van Gent klokt dit kwartaal af op een record. Nog nooit was de goederenoverslag via de zeevaart zo hoog. Ook de binnenvaart boekte succes. Door de stijging van de zee- en binnenvaart registreerde de haven in het tweede kwartaal van dit...
Lees meer

Lillo Boekendorp viert tiende verjaardag

Lillo Boekendorp blaast tien kaarsjes uit. De populariteit van het boekenfestijn nam de afgelopen jaren alleen maar toe. Ter gelegenheid van zijn tiende verjaardag komt het dorp met een bijzonder transportmiddel op de proppen: de huifkar. Op 3...
Lees meer

Grootste windmolenpark in België opgestart

In Antwerpen is de bouw van het grootste windmolenpark van België van start gegaan. In de haven zullen de komende anderhalf jaar negentien windturbines gebouwd worden. De turbines hebben elk een vermogen van drie megawatt en zullen tegen...
Lees meer

Waterbus in Antwerpen in testfase

Van 7 tot 10 juli laat het Antwerps Havenbedrijf de Waterbus proefvaren op de Schelde. Vanuit Hemiksem en Hoboken kunnen bezoekers een eerste maal op de Waterbus naar het Steenplein stappen. De ultieme test voor de permanente Waterbuslijn, die in...
Lees meer

Terneuzen viert 36e editie van de Havendagen

Op 24, 25 en 26 juni stond Terneuzen weer volledig in het teken van de haven. De Havendagen trokken naar jaarlijkse gewoonte enkele tienduizenden bezoekers. Zij konden met volle teugen genieten van de kermis en de artiestenoptredens, de maritieme...
Lees meer

Save the date! VNSC-Scheldesymposium 2016

Houd woensdag 23 november 2016 alvast vrij. Dan organiseert de VNSC haar jaarlijkse Scheldesymposium. Dit jaar staat het symposium in het teken van de Agenda voor de Toekomst. Samen met onderzoekers, beheerders en andere stakeholders maken we de...
Lees meer

Europa geeft grenspark Groot-Saeftinghe duwtje in de rug

Met zijn 4700 hectare getijdennatuur wordt het Grenspark Groot-Saeftinghe het grootste brakwaterschorrengebied van West-Europa. Interreg Vlaanderen-Nederland heeft 1,4 miljoen euro uitgetrokken voor de natuur in en rond het unieke gebied. In...
Lees meer

Nieuw e-zine zoomt in op Scheldeonderzoek

Hoe is het gesteld met het Schelde-estuarium? Om dat te weten te komen, startte de VNSC met de Agenda voor de Toekomst in 2014 een ruim onderzoeksprogramma, dat nog loopt tot 2018. In 2016 maakt de VNSC de tussenbalans op. Hét moment om het...
Lees meer

Aanbesteding Nieuwe Sluis Terneuzen gaat van start

Op 29 februari heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit vastgesteld voor de Nieuwe Sluis van Terneuzen. Met de Nieuwe Sluis verbetert de toegang tot de haven van Gent en kunnen schepen tot 120.000 ton...
Lees meer

Boost voor buitendijkse natuur in de Westerschelde

De natuur in de Westerschelde is uniek. Om ze te beschermen zette Nederland het ambitieuze natuurherstelprogramma Westerschelde op. Het doel: 600 hectare gloednieuwe natuur ontwikkelen. Ook de buitendijkse gebieden worden aangepakt. Deze zomer...
Lees meer

Belgische Koning opent Kieldrechtsluis

Vrijdag 10 juni opende koning Filip en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts de Kieldrechtsluis in Antwerpen. De Kieldrechtsluis – vroeger bekend als de Deurganckdoksluis – is de grootste ter wereld. Vlaanderen...
Lees meer

Onteigening Hedwigepolder mag doorgaan

De Nederlandse overheid mag doorgaan met de onteigening van de Hedwigepolder. Dat heeft de rechtbank in Middelburg bepaald. Dankzij de ontpoldering wordt 295 hectare landbouwgrond weer natuurgebied. Vlaanderen en Nederland spraken in 2005 af...
Lees meer

Schelde blinkt uit op waarnemingen.be

Eind mei overschreed waarnemingen.be de kaap van twintig miljoen meldingen. De site, opgericht in 2008 door Natuurpunt, vormt intussen een belangrijke bron voor natuuronderzoek in België. In het rijtje van opvallende waarnemingen is de...
Lees meer

Oeverlopen langs Schelde en Durme

Het Sigmaplan geeft de Schelde en de Durme in Vlaanderen nieuwe speelruimte. Waar nodig kunnen ze buiten hun oevers treden zonder gevaar dorpen of steden blank te zetten. En dat zorgt niet alleen voor veiligheid, maar ook voor nieuwe natuur. 8...
Lees meer

110 dagen filmen aan de Kieldrechtsluis

Amateurcineasten Leo De Borger en Antoine Luyten hebben een bijna twee uur durende documentaire gemaakt over de bouw van de Kieldrechtsluis. Daarvoor brachten ze maar liefst 110 dagen op de werf door. Leo De Borger en Antoine Luyten zijn...
Lees meer

Zwin is spinnensoort rijker

In het Belgische gedeelte van Het Zwin werd een nieuwe spinnensoort ontdekt. Het gaat om de Porhomma Cambridgei, familie van de hangmatspin. De spin werd in België nog nooit eerder gezien. De Porhomma Cambridgei was al in zes andere...
Lees meer

Nieuwe spinnensoort ontdekt in Zwin

Sinds maart van dit jaar zijn de uitbreidingswerken voor een groter en veiliger Zwin bezig. Bij die werken heeft een team van wetenschappers van UGent, INBO, WVI en Natuurpunt een nieuwe spinnensoort ontdekt voor België: de porrhomma...
Lees meer

Microplastics vervuilen zeeën en rivieren

Al het goede nieuws over de verbeterde waterkwaliteit ten spijt: onze waterlopen hebben te lijden onder het plastic dat we dagelijks in onze riolen lozen. Waarschijnlijk is ook de Schelde er slecht aan toe. Onze stranden kreunen onder de...
Lees meer

Zeespiegelstijging bevattelijk gemaakt voor kinderen

Kan ik in Zeeland blijven wonen nu de Zeespiegel stijgt? Dat vroeg een twaalfjarige jongen zich af. De redactie van het tv-programma Willem Wever zoekt het op 16 mei voor hem uit. Willem Wever beantwoordt via zijn website en in het gelijknamige...
Lees meer

Fint zoekt Schelde weer op

Met wat geluk kom je ze deze dagen tegen op de Schelde: paaiende finten die met plonsen en kringen hun aanwezigheid verraden. De vis is bijna een eeuw weggeweest, maar nu is hij opnieuw bezig aan een opmars. De fint, of meivis, is een grotere...
Lees meer

Voor het eerst narwal in België

Op woensdagavond 27 april troffen twee wandelaars bij de sluis van Wintam bij het Antwerpse Bornem een aangespoelde narwal aan. Het is de eerste keer dat het dier in België gespot werd. De narwal, een tandwalvis die bekend staat om de...
Lees meer

Kwelvoorziening Perkpolder overtreft verwachtingen

In de zomer van 2015 werd een bres gemaakt in de polder van Perkpolder. Het doel: een nieuw buitendijks natuurgebied aanleggen met 75 hectare schorren en slikken. Voor de landbouwers werd er een kwelvoorziening ingericht. De resultaten zijn...
Lees meer

Zeeland Seaports doet het goed

In 2015 heeft Zeeland Seaports een mooi resultaat voorgelegd: het bedrijf boekt voor het eerst sinds de verzelfstandiging in 2011 winst. De havens van Vlissingen en Terneuzen, samen Zeeland Seaports, zetten een nettoresultaat van 8 miljoen euro...
Lees meer

Uitbreiding Zwin van start gegaan

Twee weken geleden gingen de werken voor de uitbreiding van het Zwin van start. Tegen het voorjaar van 2019 moet de uitbreiding van 120 hectare afgerond zijn. De werkzaamheden zullen in acht verschillende fasen verlopen en drie jaar duren. De...
Lees meer

Verdwaalde potvissen in Westerschelde

Op zaterdagochtend 2 april werden twee verdwaalde potvissen in de monding van de Westerschelde opgemerkt. Intussen hebben de dieren hun weg naar de zee teruggevonden. Het gebeurt geregeld dat potvissen in het voorjaar verkeerd zwemmen. Vanaf...
Lees meer

Oude kustkaarten komen tot leven in online archief

Wie onderzoek doet naar de ontwikkelingen van de kustzone is gebaat bij nauwkeurige data en goed historisch materiaal. Met het gloednieuwe online archief HisGISKust is cartografisch materiaal uit de 16de tot en met de 18de eeuw voor iedereen...
Lees meer