Nieuws

Wolhandkrab overspoelt Vlaanderen

Met vele tienduizenden banen ze zich een weg door Vlaanderen: wolhandkrabben, een Chinese krabbensoort die zich via de scheepvaart tot in Europa verspreid heeft. Vlaanderen werkt nu aan manieren om de dieren te vernietigen. De krabben zijn...
Lees meer

Oliespoor op Zeeschelde

Op 17 september merkten alerte wandelaars een oliespoor op ter hoogte van het Oost-Vlaamse Wichelen op de Zeeschelde. De schuldige is intussen gevat. Het oliespoor van 1,5 kilometer lang werd zaterdag opgemerkt ter hoogte van Wichelen en dreef...
Lees meer

Strekdammen worden aangelegd op Westerschelde

Op de vooroevers van de Westerschelde, bij Baalhoek en Knuitershoek, worden vijf strekdammen aangelegd. Belangstellenden kunnen de werken van dichtbij volgen tijdens de kijkdagen. Om de natuur in de Westerschelde te beschermen, zette Nederland...
Lees meer

Zwin Natuurpark verwelkomt 55.000ste bezoeker

In juni opende het vernieuwde Zwin Natuurpark zijn deuren. Vier maanden later mocht het park al zijn 55.000ste bezoeker verwelkomen. De eer kwam toe aan het Nederlandse echtpaar Henk en Anne-Marie Pellikaan. Zij werden in de bloemetjes gezet en...
Lees meer

Nu inschrijven: Scheldesymposium 2016

Op woensdag 23 november organiseert de VNSC haar jaarlijkse Scheldesymposium. Dit jaar staat het eerste onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst centraal. Onderzoekers maken er samen met de leden van de Schelderaad een tussenbalans van...
Lees meer

Getijdata geven inzicht in het ritme van de Schelde

Van schippers tot vogels: iedereen en alles in en rond de Schelde leeft op het ritme van het getij. Geen wonder dat de mens al meer dan een eeuw de waterstanden in de rivier opmeet. Sinds dit jaar zijn alle gegevens gedigitaliseerd. De data geven...
Lees meer

Ministers en natuurliefhebbers bezoeken werf Zwin

In maart van dit jaar begon de uitbreiding van het Zwin. Op de Zwinvlakte zelf ging de eerste spade op 22 augustus in de grond. Onder meer de Vlaamse ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts en gedeputeerde Carla Schönknecht van de...
Lees meer

Nieuwe proeflocaties voor slim storten

Om de vaargeul in de Westerschelde op diepte te houden, wordt er heel wat gebaggerd. Maar waar blijven we met de baggerspecie? Vlaanderen en Nederland ontwikkelden een speciale strategie: flexibel storten. De projectgroep Flexibel Storten...
Lees meer

Zeldzame vogels zijn thuis in polders van Kruibeke

Met een oppervlakte van 600 hectare zijn de Polders van Kruibeke het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen. Het gebied beschermt ons niet alleen tegen overstromingen, maar is ook de ideale habitat voor heel wat vogels, zoals...
Lees meer

Nieuwe Sluis Terneuzen krijgt groen licht

De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen mag van start gaan. Begin juli verklaarde de Raad van State alle beroepen tegen het Tracébesluit ongegrond. Naar verwachting kan de bouw eind 2017 definitief beginnen. Eind februari 2016 stelde...
Lees meer