Nieuws

Westerschelde geeft archeologische geheimen prijs

De Westerschelde in Terneuzen geeft stukje bij beetje haar archeologische geheimen prijs. Fossiele botten die tijdens het baggeren losraken, zinken naar de diepste putten in de rivier. Daar komen onderzoekers ze ophalen. Elk jaar vissen...
Lees meer

Pompgemaal in Vlassenbroek breidt uit

Op 10 november werd het vernieuwde pompgemaal in Vlassenbroek ingehuldigd. Daarmee krijgt het gebied een extra bescherming tegen watersnood. In Vlassenbroek in Oost-Vlaanderen legt Vlaams waterbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) een...
Lees meer

Flexibel storten in de schijnwerpers

Om de havens langs de Westerschelde bereikbaar te houden, wordt er elk jaar heel wat gebaggerd. Die baggerspecie wordt teruggestort volgens de methode van flexibel storten. De PZC richtte een blik op de strategie en op vijf nieuwe stortlocaties. ...
Lees meer

Zeeland Seaports en Haven Gent op weg naar fusie?

De havenbedrijven van Zeeland Seaports (Terneuzen en Vlissingen) en Gent hebben een intentieverklaring ondertekend om op termijn te fuseren. Dat gebeurde afgelopen maandag op een Vlaams-Nederlandse top. Zeeland Seaports en de Haven van Gent...
Lees meer

Bultrug maakt opwachting in Vlissingen

Vorige zaterdag dook een bultrug op in de Kaloothaven in Vlissingen. De walvis bleef zo’n twee uur lang in de haven en verdween daarna weer richting open zee. Iets na zeven op zaterdagochtend werd de bultrug gespot in de Kaloothaven. Daar...
Lees meer

Wilgenmatten in Schelde gaan aanzanding tegen

In de Boven-Zeeschelde moet heel wat gebaggerd worden om de vaargeul bevaarbaar te houden. In de bocht van Uitbergen in Oost-Vlaanderen legt Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) wilgenmatten om de verzanding op natuurlijke...
Lees meer

Wolhandkrab overspoelt Vlaanderen

Met vele tienduizenden banen ze zich een weg door Vlaanderen: wolhandkrabben, een Chinese krabbensoort die zich via de scheepvaart tot in Europa verspreid heeft. Vlaanderen werkt nu aan manieren om de dieren te vernietigen. De krabben zijn...
Lees meer