Nieuws

Nieuwe rotonde bij Nieuwe Sluis Terneuzen

// Tweet De huidige kruising van de Binnenvaartweg, Buitenhaven en Schependijk is druk en onoverzichtelijk. Om de doorstroming en veiligheid van het verkeer te verbeteren wordt er vanaf deze week gewerkt aan een rotonde.  ...
Lees meer

Infomarkt Scheldepromenade in Wichelen

// Tweet Er staan flink wat werkzaamheden op de planning langs de Schelde in Wichelen. Als eerste wordt er gestart met een Scheldepromenade aan het Sociaal Huis, verstevigen de dijk langs de Schelde en bouwen een...
Lees meer

Studiedag: 10 jaar MONEOS

// Tweet In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 besloten Vlaanderen en Nederland hun monitoringsactiviteiten in het Schelde-estuarium af te stemmen en te optimaliseren. Dit resulteerde in het MONEOS-programma (MONitroing...
Lees meer

Start bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

// Tweet Binnen het huidige sluizencomplex van Terneuzen wordt hard gebouwd aan een Nieuwe Sluis gebouwd. Vlaanderen en Nederland besloten in 2012 om de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe, grotere sluis te starten. Daarmee...
Lees meer

De tweede evaluatie van de VNSC

// Tweet Om de 5 jaar evalueren we in de VNSC het gezamenlijke beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Dat gebeurde voor het eerst in 2013. In 2018 wordt de 2e evaluatie afgerond. Begin 2019 verschijnt de definitieve...
Lees meer

Vissen massaal aanwezig in de Schelde

// Tweet Vissen zijn weer massaal aanwezig in de Schelde. Zo' 45 soorten in totaal met dank aan de verbeterde waterkwaliteit. Daardoor is ook de otter teruggekeerd in de Vlaamse Scheldevallei. Ook in de Polders van Kruibeke is...
Lees meer

Archeologische vondsten in Zeeland

// Tweet Sinds 2014 is de gemeente Terneuzen bezig met het onderzoeken van een aantal archeologische vindplaatsen in het project Leemten in Kennis. De resultaten van deze onderzoeken leveren nieuwe gegevens en inzichten op die op...
Lees meer

Save the date: 14 en 15 juni slotsymposium Scalluvia

// Tweet Vanuit het Life+ project Scalluvia is de afgelopen jaren hard gewerkt aan een optimale natuurinrichting in de Polders van Kruibeke. Zo’n 90 hectare elzenbroekbossen en kreken zijn hersteld en in kwaliteit verbeterd....
Lees meer

Polders van Kruibeke voor het eerst ondergelopen

// Tweet Begin dit jaar stroomde de Schelde over de dijk heen de polders van Kruibeke binnen. Dit laat zien dat de waterkeringen en overstromingsgebieden van het Sigmaplan hun nut hebben tijdens gevaarlijk stormtij. ...
Lees meer

Terugblik workshop Langetermijnperspectief Natuur

// Tweet Op dinsdag 6 maart jl. was de eerste workshop Langetermijnperspectief Natuur in een reeks van vier in 2018. De workshops staan in het teken van de systeemanalyse die door middel van Joint Fact Finding tot stand...
Lees meer

Blik op Natuurpakket Westerschelde

// Tweet De Provincie Zeeland kan verder met de ontpoldering van de Hedwigepolder. De gronden zijn begin februari op naam van de Staat gezet. Een belangrijke stap voor de ontwikkeling van de Westerscheldenatuur. Tevens is er een...
Lees meer

Start opspuiten strand bij Baarland

// Tweet Maandag 26 maart zijn de werkzaamheden bij het strand bij Baarland gestart. 20.000m³ zand uit de Westerschelde wordt gebruikt om het strand op te spuiten. Zo kan er de komende vier jaar weer gecreëerd...
Lees meer

Vervolgaanpak toegankelijkheid Schelde

In de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd dat de capaciteitsstudie is stopgezet. De VNSC blijft samen met haar stakeholders verder werken aan een langetermijnperspectief voor de toegankelijkheid van het Schelde-estuarium. Met de...
Lees meer

De terugkeer van de otter in de Vlaamse Scheldevallei

De otter heeft zich opnieuw gevestigd in Vlaanderen. En dat is goed nieuws voor natuurliefhebbers. In 2012 werd de otter voor het eerst weer gespot sinds eind jaren 1980. Het als uitgestorven verklaard dier in Vlaanderen, is nu opnieuw present. ...
Lees meer

Octopus doet delta aan

In de Oosterschelde is een gewone octopus gespot. Twee sportduikers deden de spectaculaire waarneming ter hoogte van de Zeelandbrug bij Zierikzee. In de Zeeuwse delta leven heel wat inktvissen, daaronder de zeekat en de pijlinktvis. Maar een...
Lees meer

Op havenklassen in Antwerpen

De Antwerpse haven wil jongeren meer betrekken bij het havengebied. Daarom werken de Antwerpse en Wase haven een aanbod ontwikkelen op maat van scholieren. Tijdens de 'havenklassen' krijgen jongeren tussen 14 en 16 gedurende enkele dagen te...
Lees meer

Aanvaring op Westerschelde

Vanochtend raakten drie schepen betrokken bij een aanvaring op de Westerschelde. Het incident gebeurde in het nauw van Bath. Twee schepen die van Antwerpen kwamen moesten uitwijken voor een schip dat de stroom opkwam. Daardoor kwamen ze zo...
Lees meer

Nieuw leven in Perkpolder

Twee jaar geleden stroomde voor het eerst zeewater door een bres in de dijk het gebied Perkpolder binnen. Ondertussen veroveren bodemdieren en vogels het terrein. Sinds de aanleg van het nieuwe buitendijkse natuurgebied volgen onderzoekers de...
Lees meer

Nieuwe radartorens bij Hansweert en Ossenisse

Bij Hansweert en Ossenisse verrijzen binnenkort twee nieuwe radartorens. Die moeten het scheepvaartverkeer op de Westerschelde nog veiliger maken. Een Vlaams-Nederlands team leidt de bouw in goede banen. Voor kapiteins en loodsen is de...
Lees meer

DeWaterbus overtuigt Antwerpse pendelaars

Wie met het openbaar vervoer van Antwerpen naar Kruibeke wil, deed tot voor kort zo'n drie kwartier over het dertien kilometer lange traject. En met de auto gaat het door de filedruk rond Antwerpen ook niet altijd sneller. Pendelen via het water...
Lees meer

Capaciteitsstudie Schelde stopgezet

Dat de Capaciteitsstudie Schelde is stopgezet laat onverlet dat de VNSC samen met haar stakeholders verder wil werken aan een langetermijnperspectief voor de toegankelijkheid van het Schelde-estuarium. Op de komende najaarsvergadering van de VNSC...
Lees meer

Vissen veroveren Kalkense achterland

Veel vissen zijn nomaden: ze paaien op de ene plek, groeien op op een andere plek en sterven nog ergens anders. Maar vaak worden stukken van hun leefgebied afgesneden door menselijke ingrepen. In de Kalkense Meersen winnen de vissen opnieuw...
Lees meer

Schip loopt vast bij Bath

Dankzij de uitstekende technologie en radarwerking gebeurt het bijna nooit dat schepen vastlopen in de Westerschelde. Dat het deze zomer toch prijs was voor een containerreus uit Hongkong, lag aan een technisch defect. Het incident lokte heel wat...
Lees meer

Save the date! VNSC Scheldesymposium 2017

Samen werken aan een vitaal en duurzaam Schelde-estuarium: van de uitvoering van vandaag naar perspectieven voor de toekomst. Dat is het thema van het Scheldesymposium 2017. Elke dag zetten beheerders, onderzoekers, ondernemers,...
Lees meer

Nieuwe fietsersbrug over de Schelde in Wetteren

Afgelopen weekend kreeg Wetteren er een blikvanger bij: een gloednieuwe fietsersbrug over de Schelde. Daarmee komen fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers vlotter aan de andere kant van de Scheldeoever. De nieuwe tuibrug verbindt...
Lees meer

Vogeltrekdagen in het Zwin

Op zaterdag 30 en zondag 1 oktober nodigt het Zwin vogelliefhebbers uit voor de vogeltrekdagen. Een heel weekend lang zet het natuurpark de vogeltrek in de kijker. Het Zwin is een belangrijke stopplaats voor vogels die naar het zuiden trekken....
Lees meer

Opdracht bouw Nieuwe Sluis Terneuzen definitief gegund

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie heeft de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen gegund aan het consortium Sassevaart. In 2022 moet de sluis operationeel zijn. Drie consortia boden hun diensten aan voor de bouw van de Nieuwe Sluis. Na een...
Lees meer

Informatiebijeenkomst voorontwerp peilbesluit Walcheren

Het waterschap Scheldestromen organiseert op 5 september een informatiebijeenkomst over het voorontwerp van het peilbesluit Walcheren. Dat gebeurt in het kader van het proces Planvorming Wateropgave. Met het proces Planvorming Wateropgave...
Lees meer

Scheldekaaien: heraanleg van start

Na jaren voorbereidende afbraakwerken is het tijd voor de opbouw van de vernieuwde Scheldekaaien in Antwerpen. Op 28 augustus gingen de werken in de zone Sint-Andries en Het Zuid van start. De kaaizone wordt een groene plek waar bewoners en...
Lees meer

Achtste Deltacongres in november

Op 2 november vindt het achtste Deltacongres plaats in Leeuwarden. Het congres richt zich op iedereen die betrokken is bij het Deltaprogramma. Op het programma staan sessies over waterveiligheid, zoetwatervoorziening, klimaatadaptatie en...
Lees meer

Vogelsafari in Grenspark Groot-Saeftinghe

Op zondag 27 augustus verzamelden vogelliefhebbers aan het infopunt van het Grenspark Groot-Saeftinghe. Van daaruit vertrok een geleide wandeling door een waar vogelwalhalla. De aanleg van het grenspark is een opsteker voor de biodiversiteit in...
Lees meer

Onthulling kunstwerk in Polders van Kruibeke

Kruibeke krijgt een artistieke verbinding met zijn Polders dankzij een uniek kunstwerk op de ringdijk. Het werk wordt op 26 augustus ingehuldigd. 'Arcade' is een werk van kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh: een gaanderij van vijf zigzaggende...
Lees meer

Menselijke invloed kritiek voor delta's

Menselijke activiteiten tasten het natuurlijke evenwicht in delta's vaak aan. Nieuw onderzoek toont aan dat de stabiliserende werking van de getijden onder invloed van de mens teniet wordt gedaan. Getijden geven delta's stabiliteit. De...
Lees meer

Exotenalarm langs onze rivieren

Oorspronkelijke oeverplanten krijgen het zwaar te verduren. Exoten zoals de Japanse Duizendknoop nemen aan sneltempo rivieroevers in. En doen het risico op overstromingen stijgen. Vanop Linkeroever is de Antwerpse kathedraal steeds minder goed...
Lees meer

Containerreus vastgelopen bij Bath

Op de Westerschelde is een 366 meter lang containerschip vast komen te liggen. Dat komt door een technisch defect. De CSCL Jupiter liep vast in het Nauw van Bath, maar liep geen verdere schade op. De havenautoriteiten van Antwerpen wachten nu...
Lees meer

Twee nieuwe radartorens op komst

De radarketen langs de Westerschelde breidt uit. Hansweert en Ossenisse krijgen elk een nieuwe radartoren. Met de nieuwe radarposten langs de Westerschelde moet de dekking van de Vlaams-Nederlandse Schelderadarketen verbeteren. Met die keten,...
Lees meer

Energie uit sluizen

Het Antwerpse Havenbedrijf wil onderzoeken of het energie kan opwekken met het water dat door de sluizen vloeit. Daarvoor wil het binnenkort een testturbine op maat bouwen. Het Havenbedrijf start binnenkort met een proefproject om te...
Lees meer

Helikopter meet zoet en zout in Vlaams poldergebied

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) brengt eind juli de verzilting van het grondwater in de polders in kaart. Dat gebeurt met helikoptervluchten. In het kust- en poldergebied is het grondwater van nature verzilt. Maar vandaag is het onduidelijk...
Lees meer

Ree maakt opmars in Zwin

Afgelopen week kon een cameraval in het Zwin een reebok vastleggen. Het is niet de eerste keer dat er een ree gespot wordt in het natuurgebied. Na de Tweede Wereldoorlog waren reeën een zeldzaam zicht in Vlaanderen. Pas na de invoering van...
Lees meer

Zwinneblomme in bloei

Het is bloeitijd voor lamsoor, 'Zwinneblomme' in de volksmond. Onder meer in het Zwin tovert de zeldzame plant het landschap om tot een paarse streling voor het oog. Lamsoor is een van de weinige planten die gedijen in een omgeving met zout...
Lees meer

Nieuwe radartoren biedt adembenemend uitzicht op Schelde

In het Vlaamse Beveren kan je het landschap bewonderen vanop een gloednieuwe radartoren. Die kwam er in het kader van het Hedwige-Prosperproject. In Hedwige-Prosperpolder krijgt het Scheldewater binnenkort weer vrij spel. Met het project, dat...
Lees meer

Eco-engineering in de Scheldedelta

Hoe vinden we oplossingen tegen de effecten van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling? Het Living Lab Eco-Engineering Scheldedelta, een initiatief van Delta Academy, gaat op zoek naar antwoorden. Begin juni gaf de Delta Academy,...
Lees meer

Havens ontdekken op de havendagen

Op de havendagen zetten de havens hun deuren open. Neem een kijkje achter de schermen en leer meer over het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Terneuzen staat een heel weekend in het teken van de Havendagen: van vrijdagmiddag 23 tot en met...
Lees meer

De Schelde voor pendelaars: waterbus op komst

Antwerpen krijgt er binnenkort een nieuw vervoermiddel bij: de waterbus. Die vaart vanaf 1 juli tussen Hemiksem en Antwerpen. Wie een slim alternatief zoekt voor de monsterfiles in en rond Antwerpen kan binnenkort een boottochtje overwegen....
Lees meer

Nieuw model gidst schepen beter door Schelde

Schepen met een diepgang van 13,10 meter of meer moeten wachten op hoge waterstanden om de Schelde op te varen. Om te berekenen wanneer ze veilig doorgelaten kunnen worden, ontwikkelt de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit in opdracht van de...
Lees meer

Zwemmen in het Zwin niet zonder risico

Met de zomer voor de deur heeft u uw zwemkleding misschien al klaargelegd. Maar niet elke plek is even geschikt voor een frisse duik in het ruime sop. Zwemmen in de Scheldemonding ter hoogte van het Zwin is bijvoorbeeld af te raden, zeker nu het...
Lees meer

Kiekendief-challenge geslaagd!

In het Grenspark Groot-Saeftinghe planten elf landbouwers grasklaver, luzerne, spelt en sint-jansrogge. Die gewassen vormen een ideale biotoop voor de prooien van de bruine kiekendief. De landbouwers mogen de pluim voor de eerste geslaagde...
Lees meer

Strekdammen in Westerschelde lokken bodemdiertjes

Sinds begin deze maand temperen vijf nieuwe strekdammen in Baalhoek en Knuitershoek de stroomsnelheden van de Westerschelde. Zo ontstaan nieuwe slikken die de thuishaven worden van bodemdieren en watervogels. Met het project komt er 57 hectare...
Lees meer

Belangrijke vogelsoorten bedreigd in Nederland

Twintig wereldwijd bedreigde vogelsoorten zijn (ook) thuis in Nederland. Onder hen de grutto en de scholekster: twee vogels voor wie Nederland van levensbelang is. Twaalf overwinterende vogels en acht broedvogels die voorkomen in Nederland zijn...
Lees meer

Zeshoekig uitkijkpunt aan Antwerpse Schelde

Aan de Antwerpse droogdokken ontstaat de komende jaren een unieke groene plek met een zeshoekig uitkijkpunt, de Belvédère. Dat gebeurt in het kader van de vernieuwing van de Scheldekaaien. De kaaimuren ter hoogte van de Antwerpse...
Lees meer

Leren van de Middellandse Zee

De klimaatverandering beïnvloedt het voorkomen van typische planten aan de Middellandse Zee. Typische schorrenplanten verliezen er terrein. Aan de Adriatische kust verliest slijkgras terrein. Slijkgras is een meerjarige plant en speelt een...
Lees meer

Sportduikers speuren naar onderwaterschatten

In de Oosterschelde brengen duikers archeologische schatten in kaart. Dat gebeurt in het kader van een proefproject om overheid en sportduikers nauwer te laten samenwerken. In de Oosterschelde liggen er heel wat archeologische vondsten. Denk...
Lees meer

Op bezoek in Grenspark Groot-Saefthinge

Op 13 mei konden natuurliefhebbers terecht in het Grenspark Groot-Saeftinghe. De ideale gelegenheid om kennis te maken met alle troeven van het park. Met Europees geld worden heel wat waardevolle projecten ondersteund. Het Grenspark...
Lees meer

Slimme betoncentrale drijft op de Schelde

Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) zet zoveel mogelijk in op binnenvaart voor de werken aan de kaaimuren in het kader van het Sigmaplan . Sinds afgelopen week is Bonton, een innovatieve drijvende betoncentrale, een...
Lees meer

Recordwinst voor Havenbedrijf Gent

Het Havenbedrijf Gent zette een winst van 16,6 miljoen euro neer in 2016. Een recordbedrag, dat vooral de Nieuwe Sluis Terneuzen ten goede zal komen. Met 16,6 miljoen euro strijkt het havenbedrijf 6 miljoen euro meer winst op dan in 2015. 15,8...
Lees meer

Drijvend broedvogeleiland op komst bij de Braakman

Chemiebedrijf Dow legt samen met Zeeland Seaports een broedvogeleiland aan in de Schelde. Het kunstmatige eiland moet vooral visdiefjes aantrekken. Het broedvogeleiland is een maatregel ter compensatie van de uitbreiding van de...
Lees meer

Steeds meer zeehonden in Westerschelde

Het aantal zeehonden in de Westerschelde groeit jaar na jaar. Bij de meest recente telling werden er 194 exemplaren gespot. Het was al weer drie jaar geleden dat er nog eens zeehonden geteld werden in de Westerschelde. De Schorrenwerkgroep...
Lees meer

Afbraak oude kaaimuur ter hoogte van Nieuw Zuid op til

Eind april en eind mei worden in de werfzone van Nieuw Zuid, aan de Antwerpse Ledeganckkaai, opnieuw springstoffen gebruikt voor de afbraak van de oude kaaimuur. De afbraakwerken maken deel uit van de vernieuwing van de Scheldekaaien in het...
Lees meer

Koninklijk bezoek voor Polders van Kruibeke

Op dinsdag 25 april brengt het Belgisch vorstenpaar een bezoek aan de Polders van Kruibeke. Dat gebeurt in het kader van een bezoek aan de Provincie Oost-Vlaanderen. De Polders van Kruibeke zijn het grootste gecontroleerde overstromingsgebied...
Lees meer

Zwingeul: zwemmen verboden

Sinds kort is zwemmen in de Zwingeul niet meer toegelaten. Door de uitbreiding van het natuurgebied komt er veel meer water door de geul, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Sinds vorig jaar wordt het Zwin uitgebreid en...
Lees meer

Bijzondere zeezoogdieren in Westerschelde

Drukke tijden in de Westerschelde: de afgelopen week werden een gewone dolfijn en een Groenlandse walvis gespot. Beide waarnemingen zijn erg ongebruikelijk. Op 11 april spoelde een gewone dolfijn aan op de Hoge Platen in de Westerschelde. Het...
Lees meer

Bouw Nieuwe Sluis wordt volop voorbereid

Op de terreinen aan het sluizencomplex van Terneuzen heerst er heel wat bedrijvigheid. De voorbereidende werken voor de bouw van de Nieuwe Sluis zijn er in volle gang. Aan de Zeevaartweg worden een aantal gebouwen gesloopt om plaats te maken...
Lees meer

Aanleg strekdammen Westerschelde voortgezet

Vorig jaar startte de Provincie Zeeland met de aanleg van strekdammen in de Westerschelde. Na een pauze van enkele maanden wordt het werk begin april hervat. De strekdammen in Baalhoek en Knuitershoek moeten een nieuwe impuls geven aan de...
Lees meer

De zomertaling is terug

Aan het eind van de winter keren ze terug uit Afrika: de zomertalingen. Dit jaar tellen vogelspotters er meer dan de afgelopen jaren. Een comeback voor de bedreigde diersoort? Sinds de jaren 1960 is het aantal broedparen zomertalingen sterk...
Lees meer

Nieuwe Scheldesteiger voor Fort Liefkenshoek

Het Fort Liefkenshoek in Kallo krijgt een nieuwe Scheldesteiger. Die zal dienst doen als nieuwe veerverbinding én als eindhalte voor de waterbus. Vorig jaar werd de veerdienst tussen Doel en Lillo afgeschaft. Met de nieuwe Scheldesteiger...
Lees meer

Forse uitbreiding voor Gentbrugse Meersen

De Gentbrugse Meersen, een van de groenpolen nabij Gent, kreeg er dit weekend bijna 100 hectare bij. In juni gaat het gebied officieel open. In en rond Gent worden vier groenpolen ingericht, grote park- en natuurgebieden met veel...
Lees meer

Indrukwekkend zeetransport: kranen voor Antwerpen

Op 23 maart passeerde een opvallend ladingschip door de Westerschelde. Aan boord: vier kolossale kranen voor de Antwerpse haven. De Noordzeeterminal en het Deurganckdok krijgen er elk twee nieuwe kranen bij. Gisteren werden die aan boord van...
Lees meer

Nieuwe spuisluis Grevelingen in gebruik genomen

De waterkwaliteit in de Grevelingen laat te wensen over. Rijkswaterstaat vernieuwde daarom de spuisluis. Dankzij de nieuwe sluis komt er bij elke vloed twee miljard liter vers, zuurstofrijk water uit de Oosterschelde in de Grevelingen terecht....
Lees meer

Oorlogsverleden komt aan de oppervlakte in het Zwin

Het Zwin is voor velen de ideale plek om uit te waaien en tot rust te komen. Maar het was er niet altijd ‘pais en vree’. In de Tweede Wereldoorlog trokken de Duitsers er het schietpunt ‘Stützpunkt Flugplatz’ op. Een...
Lees meer

Coninckshofke in Polders van Kruibeke gerenoveerd

De Rupelmondse Kreek in de Polders van Kruibeke trekt al decennialang recreanten aan. Wie meer wil weten over het leven in het waterrijke gebied kan binnenkort terecht in het Coninckshofke. Het oude buitenverblijf is helemaal gerenoveerd. Al in...
Lees meer

Capaciteitsstudie in rechte lijn naar aanbesteding

Varen er steeds meer en steeds grotere schepen de Schelde op? En zo ja: hoe kunnen wij daar het best mee omgaan? De Capaciteitsstudie Schelde moet uitkomst bieden. Na een grondige voorbereiding kan de studie dit jaar worden aanbesteed. Het...
Lees meer