Nieuws

Platformbijeenkomsten Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta heeft in 2022 al drie platformbijeenkomsten georganiseerd, waarbij deelnemers werden uitgenodigd om na te denken over de toekomst van de Zuidwestelijke Delta en de thema’s zeespiegelstijging en innovatie. De volgende...
Lees meer

Scheldesymposium 2022 in beeld

Donderdag 9 juni vond het Scheldesymposium 2022 plaats. In de Zalen van de Zoo in Antwerpen ontvingen wij 150 geïnteresseerden uit Vlaanderen en Nederland. Wij kijken terug op een inspirerende dag met presentaties over diverse onderwerpen....
Lees meer

Sigmagazine: ruimte voor rivier en natuur

Het nieuwe Sigmagazine is uit! Dit jaarlijkse magazine van het Sigmaplan licht de afgeronde, lopende en komende projecten binnen het Sigmaplan toe. Er is onder meer aandacht voor de Scheldekaaien in Antwerpen en het Hedwige-Prosperproject. ...
Lees meer

North Sea Port zet in op waterstof

In de transitie van fossiele naar duurzame brandstoffen wil North Sea Port een belangrijke bijdrage leveren op het gebied van waterstof. Het havengebied op de grens van Nederland en België heeft een waterstofstrategie ontwikkeld om uit te...
Lees meer

Kunst en natuur komen samen in STROOM

Van donderdag 23 juni tot en met zondag 3 juli 2022 vindt het nieuwe festival STROOM plaats. Het festival trekt over de rivier de Schelde, van Gent naar Antwerpen, langs verschillende locaties. Rivierpark Scheldevallei vormt het toneel van het...
Lees meer

Nieuw radarsysteem maakt Westerschelde veiliger

In de zomer van 2022 start de bouw van een nieuw meetsysteem langs de Westerschelde. De HF-radar zal een weerkerende draaikolk ter hoogte van het Zuidergat nauwkeuriger in kaart brengen en kan zo het risico voor de scheepvaart verkleinen. De...
Lees meer

Scheldemonitor brengt data voor T-rapportage samen

Elke zes jaar evalueert de VNSC het hele Schelde-estuarium: hoe staat het ervoor met de functies veiligheid, toegankelijkheid voor de scheepvaart en natuurlijkheid? Het vergt een grote inspanning en veel aandacht om alle monitoringsdata en...
Lees meer