Nieuws

Broedgebied Hooge Platen uitgebreid

In de Westerschelde, voor de kust van Hoofdplaat, ligt Hooge Platen. Dit natuurgebied bestaat uit slik- en zandplaten en is een belangrijk broedgebied voor vogels als de grote stern, visdief en dwergstern. Om het broedgebied te behouden en te...
Lees meer

Wetenschappelijk Scheldesymposium op 17 november 2022

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) en het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) organiseren op donderdag 17 november 2022 het Wetenschappelijk Scheldesymposium. Thema’s als ecologie, sediment en morfologie staan tijdens de dag...
Lees meer

Nieuw HF-radarsysteem in gebruik genomen

Op 12 oktober 2022 werd de aanleg van het nieuwe HF-radarsysteem langs de Westerschelde afgerond. Het meetsysteem zorgt ervoor dat de veiligheid bij het Zuidergat wordt verbeterd. Het brengt namelijk de dwarsstromingen bij giertij nauwkeuriger in...
Lees meer

LIFE Sparc organiseert klimaatwandelingen

In november 2022 organiseert LIFE Sparc vier klimaatwandelingen. In Vlassenbroek, Groot Schoor, De Bunt en Groot en Klein Broek kun je op pad met een gediplomeerd klimaatgids. Tijdens de wandelingen kom je van alles te weten over gecontroleerde...
Lees meer

Oproep Zuidwestelijke Delta: lokale initiatieven gezocht!

In de Zuidwestelijke Delta (ZWD) werken overheden, maatschappelijke partijen en ondernemers samen aan een klimaatbestendige, veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta. Om de Gebiedsagenda echt in de praktijk te brengen, is de ZWD...
Lees meer

Volg de ontwikkelingen in de Hedwige-Prosperpolder

De uitvoering van het project Hedwige- en Prosperpolder zit in de laatste fase. De Scheldedijk wordt stapsgewijs afgegraven, waardoor het water straks twee keer per dag de Hedwige- en Prosperpolder in- en uitstroomt. Volg deze laatste werken via de...
Lees meer

Update Nieuwe Sluis Terneuzen

In opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie bouwt aannemerscombinatie Sassevaart de Nieuwe Sluis in Terneuzen. De laatste ontwikkelingen: het binnenhoofd is onder water gezet en de betonwerken zijn bijna helemaal klaar. Buiten- en...
Lees meer