17 september eindconferentie Smartsediment

De Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta organiseert jaarlijks een Kennisdag om recente onderzoeksresultaten en inzichten met elkaar te delen en te bespreken. De bijeenkomst is dit jaar tevens eindconferentie voor het project Smartsediment van het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland. Sediment vormt dan ook het thema van het programma. Dit jaar is de Kennisdag, vanwege corona, online te volgen op 17 september. 

180806-luchtfoto-westerschelde-8935-anita-eijlers-1

Thema sediment

Rivierdelta’s zijn zeer rijke ecosystemen, maar staan wereldwijd onder druk. Ook onze Zuidwestelijke Delta. Biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, zeespiegelstijging, het zijn slechts enkele actuele thema’s. Goed beheer van onze Deltawateren is alleen mogelijk met kennis over het functioneren van die wateren. Sediment is een belangrijk element in de ecosystemen van een delta en is daarom dit jaar het centrale thema van de Kennisdag Zuidwestelijke Delta.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar verplaatsing van sediment en hoe je op die manier de ecologische kwaliteit kan verbeteren, en naar de relatie tussen zeespiegelstijging en de sedimenthuishouding in de Zuidwestelijke Delta. Tijdens de Kennisdag worden de meest recente resultaten en inzichten gedeeld en besproken.

Programma en aanmelden

De eindconferentie begint om 9.00 uur en duurt tot 13.00 uur. Het belooft een gevarieerd programma vol interactie te worden. Wil je hier meer over weten of wil je je aanmelden? Dat kan op de website van Zuidwestelijke Delta.

Terug naar overzicht