Samenwerken op de werkconferentie Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta

[Update 13 maart: de werkconferentie is tot nader order afgelast. Meer informatie volgt.] In 2020 in Bergen op Zoom kun je meedenken over de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta. Een veilige, duurzame delta valt of staat namelijk met de samenwerking tussen ondernemers, inwoners, maatschappelijke partijen, kennisinstellingen en overheden. Na een optionele excursie rond Bergen op Zoom gaan stakeholders en geïntereseerden daarover met elkaar in gesprek tijdens de werkconferentie.

beeld-gebiedsagenda-zw-delta-atelier

In 2019 ging het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta aan de slag met allerlei stakeholders. Tijdens de werkateliers kreeg de gebiedsagenda vorm door samen ideeën en inspiraties te genereren voor handelingsperspectieven op weg naar een klimaatrobuust veilige, economisch vitale en ecologisch veerkrachtige delta. Kernpunten daarbij zijn:

  • ga uit van de unieke positie, identiteit en kwaliteit van het gebied en versterk deze;
  • doe dat integraal door verbinding van de wateropgave met die van nieuwe thema’s als circulaire economie, klimaatadaptatie en energietransitie;
  • dat lukt niet los van elkaar, daar zetten we samen de schouders onder.  

Programma

Het middagprogramma leidt leading lector prof. dr. Toine Smits in met zijn visie op succesvol samenwerken. Vervolgens zal de rest van het programma zich focussen op inspirerende samenwerkingen, kennisdeling en toekomstplannen inspirerende samenwerkingen e.d. binnen de deelgebieden van de Zuidwestelijke Delta.

Meld je aan!

Ben je erbij op 19 maart? Meld je dan aan via het aanmeldformulier. Meer informatie over het programma en de excursie verschijnt dan binnenkort in je mailbox, of vind je op www.zwdelta.nl/werkconferentie

Meer over de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta

 

 

4x per jaar onze nieuwsbrief ontvangen?

Met de mogelijkheid om je als eerste aan te melden voor ons gratis jaarlijkse symposium!

Terug naar overzicht