Meld je aan voor Scheldesymposium 2018!

De resultaten die voortkomen uit het eerste onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst en de 6-jaarlijkse evaluatie van de toestand en het functioneren van het Schelde-estuarium (T2015) geven antwoorden op deze vragen. Deze nieuwe feiten, cijfers en inzichten vormen de basis om samen verder te bouwen aan een vitaal en duurzaam Schelde-estuarium. Dat is het thema van het Scheldesymposium 2018 wat wordt gehouden op donderdag 22 november in Antwerpen.

Na een warm ontvangst openen we het Scheldesymposium met een centrale presentatie over de belangrijkste uitkomsten van de Agenda voor de Toekomst en de T2015. Tijdens de break-out sessies gaan we de dieper in op de thema’s: 
  • Stortstrategie en sedimentbeheer
  • Slib
  • T2015: resultaten natuur
  • Procesaanpak Langetermijnperspectief Natuur (LTP-N)
  • Een complexe Scheldemonding onder druk van een snellere zeespiegelstijging

Bij elk thema is er ruimte om vragen te stellen aan de experts. Voor de liefhebbers bieden we optioneel een wetenschappelijk middagprogramma aan. Meer informatie over het programma en aanmelden kan via deze link
 

Terug naar overzicht