Toegenomen getijslag

Het verschil tussen de hoog- en de laagwaterstand neemt toe. Dat is geen goede zaak, want het vergroot het risico op overstromingen. Deze toegenomen getijslag bedreigt ook het ecologische evenwicht in en rond de Schelde, en beperkt zeker bij laagwater de toegankelijkheid voor bepaalde schepen. Oorzaken zijn de toegenomen trechtervorm van de monding, en ook menselijke ingrepen zoals inpoldering, zandwinning en de verruiming van de vaargeulen.

Wat wordt er onderzocht?

Het onderzoek naar getijslag focust op:

  • de precieze oorzaken van de toegenomen getijslag in het algemeen;
  • de situatie in de Boven-Zeeschelde in het bijzonder;
  • maatregelen om het fenomeen tegen te gaan.