Toegankelijkheid Gent-Terneuzen

Om de havens van Gent en Terneuzen bereikbaarder te maken, bouwen Vlaanderen en Nederland een nieuwe sluis in het sluizencomplex in Terneuzen. Vandaag vormt dat complex een knelpunt door de lange wachttijden en ontoegankelijkheid voor grotere schepen. De nieuwe sluis heeft drie doelen:

  • Een grotere capaciteit. Het sluizencomplex kan meer schepen tegelijkertijd schutten. Dat vermindert de wachttijden.
  • Een grotere robuustheid. De Nieuwe Sluis verzekert een betrouwbare doorgang voor alle mogelijke schepen.
  • Een grotere schaal. De Nieuwe Sluis wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep. Daardoor is ze op elke moment toegankelijk voor grote zeeschepen, los van het getij.

De voorbereiding voor de bouw van de Nieuwe Sluis ligt in handen van een Nederlands-Vlaamse projectorganisatie. Die staat onder de hoede van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie.

De Nieuwe Sluis is klaar in 2022. Ze zal een boost geven aan de economische ontwikkeling van de Gentse en de Zeeuwse Kanaalzone.