Slibbalans

In de Schelde, vooral de Zeeschelde, lijkt de hoeveelheid slib toe te nemen. Dat kan leiden tot extra troebel of hypertroebel water. We spreken dan van een systeemomslag. Die werkt de toenemende getijslag nog meer in de hand. En het leven op de bodem van de rivier komt in nood door het troebele water.

Wat wordt er onderzocht?

Het onderzoek naar de slibbalans focust op:

  • oorzaken die kunnen leiden tot een systeemomslag;
  • maatregelen om het risico op een systeemomslag te verminderen.